UKE poprawił Bitstream Access

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 5
Opinie: 5

Prezes UKE zmienił postanowienia oferty określającej ramowe warunki dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (oferta Bitstream Access).

Telekomunikacja Polska S.A. i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji we wnioskach o ponowne rozpoznanie sprawy kwestionowały postanowienia oferty Bitstream Access wprowadzonej decyzją z dnia 10 maja 2006 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podzielił część z podniesionych zarzutów i w dniu 4 października 2006 r. uchylił w części decyzję z dnia 10 maja 2006 r. i w uchylonym zakresie ustalił nowe zapisy. Do rozstrzygniętych zagadnień należały m.in.:

1. Kwestia uwolnienia tzw. naked DSL i innych form dostępu szerokopasmowego.

W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Prezes UKE, uwzględniając wniosek PIIT, zmienił swoje rozstrzygnięcie wykreślając z oferty Bitstream Access zapisy, które uzależniały możliwość świadczenia usługi Bitstream Access od jednoczesnego wykorzystywania lokalnej pętli abonenckiej dla usług telefonicznych. Zmiana ta jest związana z prowadzonym równolegle przez Prezesa UKE postępowaniem zmierzającym do wyegzekwowania od TP stosowania odrębnych ofert detalicznych na usługi telefoniczne i usługi szerokopasmowej transmisji danych.

Prezes UKE nie uwzględnił natomiast postulatów PIIT, aby oferta Bitstream Access obejmowała pełny zakres form dostępu szerokopasmowego, które są oferowane przez TP na rynku detalicznym. Prezes UKE podtrzymał swoje twierdzenie, że kluczowe znaczenie dla rynku szerokopasmowego ma oferta TP dotycząca usług ADSL i ona w pierwszej kolejności powinna być przedmiotem oferty ramowej.

2. Zmiana zasad realizacji oraz utrzymania Punktów Dostępu do Usługi.

Uwzględniając częściowo postulaty TP i PIIT, Prezes UKE dokonał zmian w ofercie Bitstream Access poprzez:

- wprowadzenie zasady, że to Operator Korzystający jest odpowiedzialny za monitorowanie wykorzystania Punktu Dostępu do Usług (PDU) i odpowiednio wczesne wnioskowanie do TP o jego rozbudowę lub migrację. Zmieniona oferta zawiera również opis zasad współpracy stron odnośnie monitorowania wykorzystania PDU;

- wprowadzenie gwarancji dla TP, że w przypadku, gdy przesłane przez Operatora Korzystającego w okresie 1 roku od uruchomienia 1-wszego PDU błędne prognozy, spowodują niemożność świadczenia usługi, TP nie będzie zobowiązana do wypłaty odszkodowania, kar umownych itp.;

- doprecyzowanie zasad wykorzystania wcześniej zawartych umów najmu, kolokacji, dzierżawy itp. na potrzeby realizacji PDU w trybie kolokacji;

- wprowadzenie szczegółowej procedury obsługi zamówień na budowę lub rozbudowę PDU, wzorowanej na regulacjach oferty dotyczącej połączenia sieci (oferta RIO).

Prezes UKE nie uwzględnił natomiast postulatu TP, aby świadczenie usługi mogło się odbywać się jedynie przy wykorzystaniu interfejsu UNI i pozostawił w ofercie Bitstream Access możliwość ustanowienia połączenia w oparciu o interfejs PNNI.

3. Inne kwestie techniczne związane z realizacją usługi Bitstream Access.

We wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy TP zarzuciła, że oferta Bitstream Access nie uwzględnia konieczności prowadzenia działań serwisowych na infrastrukturze używanej do świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych. Uwzględniając powyższą uwagę TP, Prezes UKE wprowadził do oferty tzw. okna serwisowe w trakcie, których TP może prowadzić działania utrzymaniowe.

Zgodnie z wnioskiem TP uregulowano również kwestię odpowiedzialności w przypadku występowania zakłóceń i nieprawidłowości wywołanych przez stosowanie urządzeń końcowych pochodzących spoza Listy referencyjnej. Prezes UKE uznał za zasadne, aby odpowiedzialność z tego tytułu spoczywała na Operatorze Korzystajacym.

Prezes UKE zmienił również definicję Opcji Usługi, tak aby jednoznacznie wskazać, że usługa hurtowa nie zawiera ograniczeń limitów transmisji danych stosowanych przez TP na rynku detalicznym.

Prezes UKE uwzględnił również postulat, aby TP nie ponosiła odpowiedzialności w postaci obowiązku wypłaty kar umownych w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Usługi na Łączu Abonenckim w terminie 30 dni od Rejestracji. Natomiast w sytuacji, gdy Operator Korzystający zamówi usługę wywiadu technicznego, TP jest zobowiązana dostarczyć pełną informację na temat właściwości danego Łącza Abonenckiego i ponosi odpowiedzialność w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Usługi.

4. Opłaty.

W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Prezes UKE uszczegółowił mechanizm ustalania opłaty abonamentowej za świadczenie Usługi na Łączu Abonenckim. Do oferty Bitstream Access wprowadzona została definicja Oferty standardowej, jako podstawy od której ustalana jest Wersja standardowa Usług (opust w wysokości 51 %) oraz zmienione zostały uregulowania dotyczące Oferty i Wersji specjalnej. Przedmiotowe zmiany mają na celu przeciwdziałanie praktykom TP polegającym na stosowaniu niższego opustu w wysokości 41 % do ofert detalicznych, będących stałym elementem cennika detalicznego TP.

Prezes UKE wprowadził również do oferty Bitstream Access regulację, zgodnie z którą w przypadku zmian w ofercie ramowej dotyczącej dzierżawy łączy opłat za łącza 155 Mbit/ s (STM-1), nowe opłaty znajdą zastosowanie do łączy dzierżawionych ustanawianych na potrzeby Usługi Bitstream Access. Prezes UKE nie podzielił zarzutów TP podważających wypracowane w ramach postępowania rozwiązania w zakresie ustalania opłat za poszczególne świadczenia wchodzące w zakres Usługi.

Opinie:

Opinie archiwalne (5):

Komentuj

Komentarze / 5

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  mirekb pisze: 2006-10-06 18:13
  Pani Ania dobrze dziala,czytalem z nia wywiad w Przeglądzie,pełna profesjonalistka.Bendziemy śledzić ruchy tp..slone kary za opóznienia dla tp,kary dla tp,wszystko czego nie bylo za czsow sld..łammy ten monopol razem,zrywajmy umowy z tp i róbmy wszystko by jej zaszkodzic,wtedy będzie demonopolizacja rynku
  0
 • Users Avatars Mini
  Eryk pisze: 2006-10-06 18:15
  "usługa hurtowa nie zawiera ograniczeń limitów transmisji danych stosowanych przez TP na rynku detalicznym" - no to teraz patrzec jak konkurencja wprowadzi net bez limitów. A może się mylę?
  0
 • Users Avatars Mini
  adas pisze: 2006-10-06 22:52
  teraz pojawia sie oferty bitstream access bez limitow, z tymi samymi predkosciami co ma neostrada i taniej o 10-20 zl za miesiac. Podobno juz kilkanascie firm podpisalo takie umowy z TP.
  0
 • Users Avatars Mini
  Maciek pisze: 2006-10-07 10:07
  super!
  0
 • Users Avatars Mini
  patrzalek pisze: 2006-10-07 13:23
  drogi mirekb, czytanie ze zrozumieniem i wyciaganie samodzielnie poprawnych logicznie wnioskow nie jest Twoja mocna strona. Reprezentujesz typowe zyczeniowe myslenie ludzi mialkich umyslowo.... A i nad ortografia proponuje Ci popracowac....
  0

Rekomendowane: