T-Mobile i PLAY czekają na przedłużenie rezerwacji 2100, wszyscy czekają na aukcję - UKE mówi, że wszystko jest OK

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Przedłużenie rezerwacji częstotliwości - jak to działa?

UKE również polemizuje z tekstem Gazety Wyborczej, który twierdzi, że UKE aktualnie blokuje przedłużanie dzierżawy częstotliwości dla polskich 4 operatorów komórkowych. W domyśle autora może to oznaczać, że częstotliwości te mogą zostać przekazane operatorowi rządowej/narodowej sieci, który będzie je udostępniał lub nie prawdziwym operatorom zgodnie ze swoim kaprysem.

Pełna treść artykułu Gazety Wyborczej „Internet pod kontrolą rządu” jest tutaj

UKE podało, że w najbliższych dwóch latach upływa termin obowiązywania 9 ogólnopolskich rezerwacji częstotliwości z pasm 900, 1800 i 2100 MHz. Aktualnie wpłynęły dwa wnioski o dokonanie przedłużenia dla pasma 2100 MHz. Postępowania zostały wszczęte, wydanie decyzji w tej sprawie przewidywane jest w 2022 r. po zakończeniu planowanego w tym paśmie tzw. reshufflingu częstotliwości. Jest to stricte techniczna czynność, która będzie skutkowała zwiększeniem szerokości bloku przydzielonego każdemu z czterech operatorów z 14,8 do 15 MHz. 

Przedłużenie rezerwacji częstotliwości jest odpłatne. Jego cena jest kalkulowana na podstawie średniej ceny 1 MHz z ostatnio zakończonej procedury selekcyjnej (konkursu, przetargu lub aukcji) powiększonej o wskaźnik inflacji. Poniżej w tabeli można znaleźć informacje na temat dat zakończenia aktualnie trwających rezerwacji oraz szacunek wpływu do budżetu w wypadku ich przedłużenia.

Lp. Podmiot Pasmo Data obowiązywania Data wpływu wniosku o przedłużenie Szacunkowe opłaty z tytułu przedłużenia [zł]
1 Polkomtel sp. z o.o. 1800 MHz 2022-12-31 brak wniosku 406 395 933,14
2 Polkomtel sp. z o.o. 1800 MHz 2022-12-31 brak wniosku 8 293 794,55
3 Polkomtel sp. z o.o. 1800 MHz 2022-12-31 brak wniosku 406 395 933,14
4 P4 sp. z o.o. 2100 MHz 2022-12-31 2021-07-07 475 568 153,86
5 Orange Polska S.A. 2100 MHz 2023-01-01 brak wniosku 475 568 153,86
6 T-Mobile Polska S.A. 2100 MHz 2023-01-01 2020-12-11 459 930 516,31
7 Polkomtel sp. z o.o. 2100 MHz 2023-01-01 brak wniosku 475 568 153,86
8 P4 sp. z o.o. 900 MHz 2023-12-31 brak wniosku 286 868 215,92
9 Polkomtel sp. z o.o. 900 MHz 2023-12-31 brak wniosku 286 868 215,92

Prezes UKE od roku twierdzi także, że jest gotowy do uruchomienia procesu aukcji, w której rozdane zostaną bloki częstotliwości w zakresie 3480-3800 MHz. Stanie się to wkrótce po zatwierdzeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów noweli Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Rezerwacje będą przyznawane na obszar całego kraju na 15 lat.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: