Polski Huawei wsparł obóz treningowy ICPC dla studentów informatyki

Newsy
Opinie: 0
2022 ICPC Europe Training Camp wspierany przez Huawei po raz pierwszy raz w Polsce

Prawie 300 studentów z 11 krajów zakończyło w niedzielę trzydniowy obóz treningowy zainicjowany przez International Collegiate Programming Contest University Commons (ICPCU). Obóz był współorganizowany przez Uniwersytet Wrocławski i Huawei.

Akademickie mistrzostwa świata w programowaniu zespołowym, ICPC (International Collegiate Programming Contest) to międzynarodowe drużynowe zawody programistyczne dla studentów z całego świata, organizowane corocznie pod auspicjami Fundacji ICPC. Zawody ICPC są organizowane od 1977. Przed 1989 uczestniczyły w nich głównie drużyny ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, później zawody zaczęły odgrywać znaczenie międzynarodowe. W latach 2007–2017 zawody były sponsorowane przez firmę IBM, co umożliwiło znaczne poszerzenie ich zasięgu. W 1997 w zawodach wzięło udział 840 drużyn z 560 uniwersytetów, w 2007 było to 6099 drużyn z 1756 uniwersytetów, a w 2018 – ponad 17000 drużyn z 3233 uniwersytetów. W 2012 mistrzostwa odbyły się po raz pierwszy i jedyny w Polsce (w Warszawie).

Podczas obozu pod Wrocławiem studenci i entuzjaści programowania mieli okazję rozwinąć swoje kompetencje  w zakresie modelowania matematycznego, algorytmów, programowania zarządzania danymi. Po raz pierwszy 3-dniowy program edukacyjny odbył się w Polsce. Ponad 40 drużyn online oraz na miejscu brało udział zawodach programowania algorytmów. Inicjatywa ta pozwoliła uczestnikom ćwiczyć i doskonalić umiejętności przed kolejnym etapem zawodów ICPC.

W 2021 roku Huawei zainwestował ponad 375 mln USD we partnerstwa z uniwersytetami, współpracując z ponad 300 szkołami wyższymi i ponad 900 instytucjami badawczymi na całym świecie powiedział Guo Shuaisheng, szef warszawskiego centrum R&D Huawei.

W Polsce Huawei podpisał niedawno umowę z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Wśród uczelni, z którymi aktualnie współpracuje Huawei można wymienić także Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Poznańską, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę Warszawską czy też Akademię Leona Koźmińskiego.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: