UOKiK pozwolił na konsorcjum, teraz sprawdzi, czy istniało nielegalne porozumienie - oficjalny komunikat UOKiK

Newsy
Żródło: UOKiK
Opinie: 2

Komunikat prasowy: Postępowanie UOKiK - rynek telewizji mobilnej

Prezes UOKiK sprawdzi czy Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel i P4 zawarli nielegalne porozumienie ograniczające konkurencję. Wszczęte postępowanie antymonopolowe wyjaśni, czy operatorzy uzgadniali między sobą sposób postępowania wobec hurtowego operatora telewizji mobilnej

W 2009 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił konkurs na rezerwację częstotliwości przeznaczonych do świadczenia hurtowych audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w technologii DVB-H. Wzięły w nim udział dwa podmioty: spółka Info-TV-FM oraz konsorcjum Mobile TV, zawiązane specjalnie w tym celu przez Polkomtel, Polską Telefonię Cyfrową, PTK Centertel i P4. UKE rozstrzygnął przetarg na korzyść Info-TV-FM. Koncesja udzielona zwycięzcy miała umożliwić m.in. odbiór telewizji w telefonie komórkowym w lepszym standardzie niż możliwy obecnie. Aby móc świadczyć usługi dla odbiorców indywidualnych na szeroką skalę, Info-TV-FM musi podpisać umowy z operatorami telefonii komórkowej.

Prezes UOKiK wszczęła postępowanie antymonopolowe, w którym sprawdzi, czy operatorzy tworzący konsorcjum (które nie wygrało przetargu) uzgadniali między sobą sposób postępowania wobec Info-TV-FM.

W toku postępowania Urząd zbada, czy po przegraniu konkursu uczestnicy konsorcjum – Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel i P4 – kontynuowali współpracę, oraz na czym ona polegała. W szczególności UOKiK sprawdzi, czy przedsiębiorcy uzgodnili, że będą powstrzymywać się od rozmów z Info-TV-FM do czasu dokonania ustaleń między sobą. Ponadto Urząd zbada, czy dokonywali wspólnych analiz warunków finansowych i wartości biznesowej oferty Info-TV-FM oraz czy ustalili także wspólne działania PR – mogące polegać m.in. na publicznym kwestionowaniu ważności i wiarygodności oferty Info-TV-FM.

Wymiana informacji oraz dokonywanie uzgodnień dotyczących kształtowania relacji z Info-TV-FM pomiędzy Polkomtelem, Polską Telefonią Cyfrową, PTK Centertel i P4 mogły naruszać przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Każdy z operatorów powinien samodzielnie, w oparciu o własną kalkulację ekonomiczną, oceniać ofertę Info-TV-FM, a decyzja o podjęciu współpracy z Info-TV-FM powinna być podjęta samodzielnie, a nie w wyniku wspólnych ustaleń.

UOKiK sprawdzi, czy działanie operatorów nie przyczyniło się do opóźnienia rozwoju hurtowego rynku usług telewizji mobilnej, a w konsekwencji do pozbawienia użytkowników końcowych możliwości korzystania z tych usług. Postępowanie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję powinno być zakończone nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Ponadto obecnie prowadzone są dwa postępowania przeciwko spółkom: PTC i Polkomtel dotyczące utrudniania kontroli, która była przeprowadzona w ramach postępowania poprzedzającego przedmiotowe postępowanie antymonopolowe.

Maksymalna sankcja finansowa za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję wynosi 10 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Uczestnicy zmowy, którzy chcą uniknąć dotkliwej kary, mogą skorzystać z programu łagodzenia kar leniency. Przedsiębiorca, który dostarczy istotne informacje o istnieniu porozumienia, nie był jego inicjatorem oraz nie nakłaniał innych do niedozwolonych działań może ubiegać się nawet o całkowite odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Krzysiek pisze: 2010-09-26 17:15
  Ludzie przecież to czysty i otwarty (nielegalny) lobbing za spółką Info-TV-FM, wykonywany przez publiczną instytucję za publiczne pieniądze Jak ktoś nie wierze to niech wejdzie w katalog telefonów zobaczy, ę nie ma telefonów umożliwiających odbiór tej telewizji, a nawet jak się jakiś znajdzie to jakiś taki na którego popytu nie będzie Mam nadzieję, ze ktoś kto się zna na prawie zawiadomi w tej sprawie prokuraturę, bo to mi się w głowie nie mieści, to ta prezes UOKiK robi za publiczne pieni
  0
 • Users Avatars Mini
  haveck pisze: 2010-09-27 00:00
  Po pierwsze nie ma telefonów do odbioru tej tv, po drugie nikt ich nie chce wyprodukować, po trzecie jak już ktoś będzie próbował to bateria będzie padać po godzinie i ludzi szlak trafiać będzie. A UOKiK się dziwi, dlaczego w4 nie chce wykładać pieniędzy.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: