Współpraca INEA i Mediatel (CenterNET) - oficjalny komunikat prasowy

Newsy
Żródło: MEDIATEL
Opinie: 0

29 marca INEA i Mediatel podpisały list intencyjny zapowiadający współpracę przy budowie infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej świadczenie usług telefonii ruchomej na terenie Wielkopolski. Przedmiotem negocjacji będą też zasady wykorzystania tworzonej sieci nadawczej przez INEA S.A.

INEA S.A. i Mediatel S.A. opracują zasady współpracy nad nowym projektem. Nowatorska koncepcja zakłada optymalne wykorzystanie potencjałów obu spółek. Zaangażowanie INEA S.A. w projekt rozbudowy infrastruktury w Wielkopolsce pozwoli w przyszłości na zwiększenie atrakcyjności oferty operatora jako dostawcy zintegrowanych usług telekomunikacyjnych obejmujących telewizję analogową, telewizję cyfrową, szerokopasmowy dostęp do sieci Internet, telefonię stacjonarną oraz telefonię mobilną.

- „Dzięki współpracy z Mediatelem będziemy w stanie w przyszłości zaoferować usługi mobilne w oparciu o własną infrastrukturę. Wspólny projekt budowy fizycznej infrastruktury pozwoli nam również na świadczenie usług MNO. INEA będąc współwłaścicielem tej infrastruktury na terenie Wielkopolski uzyska przewagę nad innymi podmiotami ponieważ, będzie mogła wykorzystywać nową sieć na preferencyjnych zasadach. W efekcie realizacji projektu z Mediatelem zwiększy się więc konkurencyjność naszej oferty. Chcemy wkrótce rozpocząć negocjacje szczegółów porozumienia.” - ocenia przedsięwzięcie Janusz Kosiński, Prezes Zarządu INEA S.A.

INEA jest na terenie Wielkopolski wiodącym dostawcą usług multimedialnych dla klientów indywidualnych. Obecnie z usług operatora korzysta blisko 140 tysięcy gospodarstw domowych. Rozważany projekt budowy infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej świadczenie usług telefonii ruchomej wpisuje się w konsekwentnie realizowaną przez INEA strategię rozwoju usług i koreluje z budową przez operatora światłowodowych sieci międzymiastowych i sieci WiMax.

Podstawą do rozpoczęcia negocjacji dotyczących projektu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w Wielkopolsce jest uprzednia umowa między Mediatel S.A. a CenterNet S.A. o współdziałaniu i wzajemnym wykorzystaniu zasobów, takich jak dostęp do częstotliwości, systemy IT czy umowy telekomunikacyjne. Spółki tworzą obecnie operatora infrastrukturalnego, którego usługi nie będą promowane przy wykorzystaniu własnego logo i marki. Operator ten działał będzie na rzecz innych operatorów umożliwiając im korzystne rozszerzenie portfolio do pełnego zakresu usług telekomunikacyjnych.

- „Dziś na rynku telekomunikacyjnym spółki osiągają korzyści dzięki silnej intensyfikacji działań biznesowych i konwergencji usług. Dlatego jako operator infrastrukturalny, nie budujący własnej marki, chcemy skoncentrować swoje siły na działaniach, mających na celu zapewnienie świadczenia kompleksowych usług telekomunikacyjnych, m.in. operatorom telewizji kablowych. W efekcie naszych działań umożliwimy naszym partnerom dostęp do oferty z bogatym i pełnym pakietem usług dedykowanych dla ich klientów.” – mówi Marcin Kubit, Prezes Zarządu Mediatel S.A.

- „Zaprezentowana koncepcja współpracy pomiędzy Mediatel S.A. i CenterNet S.A. została dobrze przyjęta przez rynek. Szybkie rozpoczęcie rozmów o nowym projekcie z INEA pokazuje jakie możemy osiągać korzyści dzięki synergii naszych potencjałów. Liczę także na zawarcie podobnych porozumień z innymi partnerami i przyspieszenie budowy infrastruktury na terenie całego kraju.” – komentuje zawarte porozumienie Grzegorz Tomczyk, Wiceprezes CenterNet S.A.

W przyszłości możliwa będzie szersza współpraca między INEA S.A. i Mediatel S.A. W liście intencyjnym strony zobowiązały się do podjęcia szybkich negocjacji nad szczegółami porozumienia oraz zadeklarowały wymianę informacji przy tworzeniu długofalowego modelu współpracy. Partnerzy uzgodnili też wzajemne wsparcie oraz wspólne badania i testy mające na celu zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: