Wyniki grupy Elektrim

Newsy
Żródło: Reuters
Opinie: 6

W trzecim kwartale 2001 roku grupa Elektrimu miała 23,7 miliona złotych straty po tym jak drugi kwartał zamknęła stratą w wysokości 376,5 miliona złotych. Sprzedaż Elektrimu w trzecim kwartale wyniosła 1,3 miliarda złotych podczas gdy w drugim kwartale osiągnęła ona 1,4 miliarda złotych. Zysk EBITDA wyniósł w trzecim kwartale 279,7 miliona złotych wobec 193,7 miliona złotych kwartał wcześniej.
Komunikat spółki głosi: "W trzecim kwartale 2001 roku 34,79 % sprzedaży wypracowała branża energetyczna, 29,13 % telekomunikacja, 26,65 % branża kablowa, natomiast 9,43 % pozostałe branże"
EBITDA po wyłączeniach konsolidacyjnych kształtowała się w grupie w następujący sposób: telekomunikacja 78,3 miliona złotych, energetyka 75,8 miliona złotych, produkcja kabli 29,9 miliona złotych, branża pozostała 95,7 miliona złotych.
Największy wpływ na wynik netto za trzeci kwartał miał zysk z umowy z Vivendi, któremu w transakcji wartej 600 milionów dolarów Elektrim oddał kontrolę nad Elektrimem Telekomunikacja, kontrolującym z kolei Polską Telefonię Cyfrową.
Realizacja kolejnych płatności, a tym samym uwidocznienie zysku z transakcji z Vivendi nastąpić ma w grudniu.
Elektrim oświadczył, że poprawa wyniku EBITDA możliwa była między innymi dzięki ograniczeniu kosztów ogólnego zarządu. Ponadto w trzecim kwartale grupa miała 82,9 miliona złotych zysku na pozostałej działalności operacyjnej wobec 32,5 miliona straty kwartał wcześniej.
Koszty finansowe netto grupy w trzecim kwartale wzrosły w porównaniu z drugim kwartałem o 115,85 % i wyniosły 529,1 miliona złotych. Według Elektrimu koszty te w znacznej mierze dotyczą kosztów obsługi kredytów i obligacji w spółce matce i grupie kapitałowej Elektrim Telekomunikacja

Opinie:

Opinie archiwalne (6):

Komentuj

Komentarze / 6

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: