Wyniki Netii w I kw. 2007 r.

Newsy
Żródło: Netia
Opinie: 2
Opinie: 2

Netia ogłosiła dziś wyniki finansowe za I kwartał 2007 r.:

Dane finansowe:

Przychody za I kw. 2007 r. wyniosły 204,4 mln zł (52,8 mln euro), wykazując spadek o 6% w porównaniu z I kw. 2006 r. i o 3% w stosunku do IV kw. 2006 r. Głównym powodem obniżki przychodów był niski poziom przychodów z tytułu usług hurtowych i rozliczeń międzyoperatorskich, tj. usług o relatywnie niskich marżach. Wzrost przychodów z transmisji danych o 46%, tj. o 16,2 mln zł (4,2 mln euro), do poziomu 51,4 mln zł (13,3 mln euro) zrekompensował z nawiązką obniżkę przychodów ze sprzedaży bezpośrednich usług głosowych, które zmniejszyły się w skali roku o 11%, tj. o 11,5 mln zł (3,0 mln euro), do poziomu 97,5 mln zł (25,2 mln euro). EBITDA za I kw. 2007 r. wyniosła 54,6 mln zł (14,1 mln euro) w porównaniu do EBITDA za I kw. 2006 r. w wysokości 58,8 mln zł oraz Skorygowanej EBITDA za IV kw. 2006 r. w kwocie 60,5 mln zł. Marża EBITDA wyniosła w I kw. 2007 r. 26,7% w porównaniu do marży EBITDA na poziomie 26,9% za I kw. 2006 r. oraz marży Skorygowanej EBITDA za IV kw. 2006 r. na poziomie 28,9%. EBITDA za I kw. 2007 r. uwzględnia początkowe koszty związane z projektem bitstream w wysokości 11,1 mln zł (2,9 mln euro), w tym koszty pozyskania klientów w kwocie 6,8 mln zł (1,8 mln euro) oraz pozostałe koszty związane z hurtowym dostępem typu bitstream, reklamą i obsługą klienta w łącznej kwocie 4,3 mln zł (1,1 mln euro). Strata netto za I kw. 2007 r. wyniosła 37,8 mln zł (9,8 mln euro), z czego udział Netii w początkowych stratach P4 wyniósł 25,6 mln zł (6,6 mln euro).

Dane operacyjne

Baza klientów usług szerokopasmowych wzrosła do 101.822 na dzień 31 marca 2007 r. Zgodnie z informacjami opublikowanymi w kwietniu br., podstawowym celem strategicznym Netii jest zdobycie pozycji wiodącego dostawcy usług szerokopasmowych wśród operatorów alternatywnych i pozyskanie 1 miliona klientów usług szerokopasmowych w okresie trzech lat. Netia zamierza powiększyć do końca 2007 r. swoją bazę klientów usług szerokopasmowych do ponad 200.000. Usługi szerokopasmowe są świadczone przez Netię w oparciu o następujące technologie:

Liczba portów szerokopasmowych (*) I kw. 2007 IV kw. 2006 I kw. 2006
xDSL we własnej sieci stacjonarnej Netii 62.528 58.250 45.796
WiMAX Internet 2.192 836 n/d
Bitstream 35.836 n/d n/d
Inne 1.266 1.280 1.211
Razem 101.822 60.366 47.007

(*) Dane bez uwzględnienia Pro Futuro.

Bitstream access. W połowie stycznia 2007 r. Netia wdrożyła komercyjnie usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu dla klientów Telekomunikacji Polskiej („TP”) jako drugi operator alternatywny świadczący usługi internetowe w oparciu o bitstream access (BSA) i pierwszy, który zaadresował swoją ofertę do klientów z sektora masowego. Obecnie ponad 75% klientów TP znajduje się w zasięgu oferty bitstreamu Netii. Na dzień 31 marca 2007 r. liczba aktywnych portów szerokopasmowego dostępu do Internetu na bazie bitstreamu wyniosła 35.836. Netia planuje przeprowadzić w ciągu 2007 r. kilka kampanii promocyjnych wspierających osiągnięcie tegorocznego celu, tj. powiększenia bazy klientów usług szerokopasmowych do ponad 200.000. Powyższe kampanie będą wsparte przez reklamę ATL oraz sprzedaż detaliczną w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach wykorzystującą ostatnio nawiązane partnerstwo z siecią dystrybucyjną Germanos, która wejdzie w skład grupy P4. WiMAX. Liczba klientów korzystających z usług w technologii WiMAX wzrosła do 2.524 na dzień 31 marca 2007 r. w porównaniu do 836 klientów według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. Liczba portów szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologii WiMAX wzrosła do 2.192 na dzień 31 marca 2007 r. Planuje się, że do końca 2007 r. liczba zainstalowanych stacji bazowych wzrośnie do ok. 70, z czego obecnie działa 59 stacji bazowych. Netia zamierza wykorzystywać WiMAX na obszarach o relatywnie niskiej jakości sieci miedzianych. Nakłady inwestycyjne na rozwój WiMAX wyniosą w 2007 r. do 27,0 mln zł wobec poniesionych w 2006 r. nakładów w kwocie 21,1 mln zł. Większość nakładów zostanie przeznaczona na zakup urządzeń końcowych instalowanych u nowych klientów w celu ich przyłączenia do istniejących stacji bazowych (planuje się przyłączenie ok. 10.000 nowych klientów). Netia obniżyła planowane na 2007 r. nakłady inwestycyjne na projekt WiMAX w wyniku rozpoznania ograniczonych szans strategicznych dla WiMAX na polskim rynku telekomunikacyjnym w krótkim i średnim okresie. Ma to związek ze zmianami regulacyjnymi przeprowadzonymi w 2006 r., które otworzyły nowe, atrakcyjne możliwości poszerzenia bazy klientów dzięki dostępowi bitstream access oraz LLU z wykorzystaniem sieci TP.

Liczba linii dzwoniących (po uwzględnieniu rezygnacji i odłączeń abonentów) wyniosła 398.949 na dzień 31 marca 2007 r. w porównaniu do 406.738 linii dzwoniących na dzień 31 marca 2006 r. oraz 398.276 na dzień 31 grudnia 2006 r.

ARPU w odniesieniu do bezpośrednich usług głosowych zmniejszył się o 9% do kwoty 81 zł (21 euro) w I kw. 2007 r. w porównaniu do 89 zł w I kw. 2006 r. i o 1% w porównaniu do 82 zł w IV kw. 2006 r., odzwierciedlając ogólny trend obniżki taryf w segmencie bezpośrednich usług głosowych.

ARPU w odniesieniu do usług szerokopasmowych wyniósł 110 zł (28 euro) i odzwierciedla obecnie wysoki udział klientów biznesowych w łącznej liczbie klientów. W związku z powiększeniem bazy klientów usług szerokopasmowych o znaczącą liczbę klientów mieszkaniowych spodziewany jest spadkowy trend ARPU z tych usług.

Zatrudnienie w grupie Netia wyniosło 1.110 etatów na dzień 31 marca 2007 r. w porównaniu do 1.246 etatów na dzień 31 marca 2006 r. oraz do 1.111 etatów na dzień 31 grudnia 2006 r.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  ideapop pisze: 2007-05-16 17:32
  Neta ponosi ogromne koszty -Play
  0
 • Users Avatars Mini
  faktepe pisze: 2007-05-17 13:11
  Netia sporo klientów zdobędzie na prowincji, bo ludzie są już wkurzeni na maxa olewczym podejściem tepsy do klienta; ciekawe, jak sobie Netia poradzi z dostarczaniem szybkiego internetu na wsiach; bo jesli to sprawnie przeprowadzi to masę ludzi ucieknie od drogiej tepsy
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: