Wyniki T-Mobile Polska

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Wyniki T-Mobile Polska

T-Mobile Polska podał swoje wybrane wyniki za II kwartał 2021 r.

Na koniec drugiego kwartału baza klientów T‑Mobile wzrosła o 269 tys. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosła 11,29 mln. Spółka zaobserwowała wzrost bazy klientów zarówno w segmencie abonamentowym, jak i przedpłaconym. Średnia miesięczny współczynnik odejść (churn) w segmencie kontraktowym utrzymał się na poziomie 0,7%.

Spółka wypracowała przychody w wysokości 1,58 mld zł, co po wyłączeniu negatywnego efektu przesunięcia niskomarżowych przychodów z międzynarodowych usług tranzytowych do dedykowanych struktur w ramach Grupy DT, oznaczałoby 1,2% wzrostu organicznego (r/r). Oficjalnie operator zaraportował zmianę przychodów o (-)2,3% - od III kwartału 2021 r. podobny efekt nie będzie już występował.

W II kwartale 2021 r. T‑Mobile Polska kontynuował realizację długoterminowego planu stabilnego, zrównoważonego rozwoju i odnotował wzrost EBITDA AL o 4,1% w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku, osiągając zysk EBITDA AL w wysokości 453 mln zł.

Na koniec drugiego kwartału liczba klientów korzystających w segmencie mniejszych firm z usługi dostępu do internetu bez limitu danych przekroczyła 300 tys.

 

 

  June 30, 2021 Mar. 31, 2021 Change
June 30, 2021/
Mar. 31, 2021 
%
Mobile customers 11 290 11 205 0,8
Fixed-network lines 30 33 (9,1)
Broadband customers 59 43 37,2

 

  Dec. 31, 2020 Change
June 30, 2021/
Dec. 31, 2020 
%
Mobile customers 11 198 0,8
Fixed-network lines 31 (3,2)
Broadband customers 32 84,4

 

  June 30, 2020 Change
June 30, 2021/
June 30, 2020 
%
Mobile customers 11 021 2,4
Fixed-network lines 29 3,4
Broadband customers 17 n.a.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: