Zbliża się koniec asymetrii stawek

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 1

Prezes UKE przedstawił stanowisko w sprawie nowego podejścia do stawek za zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych nowych operatorów.

Prezes UKE, po przeprowadzeniu konsultacji ze środowiskiem telekomunikacyjnym oraz spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej, przedstawia nowe podejście do stawek za zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych nowych operatorów.

Niniejsze stanowisko dotyczące kwestii ustalenia stawek na rynku zakańczania połączeń głosowych w publicznych telefonicznych sieciach ruchomych nowych operatorów jest odpowiedzią na potrzebę adaptacji do dynamicznie zmieniającego się rynku telekomunikacyjnego oraz do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych. Zgodnie z Zaleceniem KE, Prezes UKE przeprowadził analizę kosztów zakańczania połączeń w sieciach nowych operatorów, w wyniku której postanowił ustalić maksymalne stawki za zakańczanie połączeń w sieciach nowych operatorów.

Operatorzy, którzy w dniu 1 stycznia 2013 r. będą działali dłużej niż cztery lata zobowiązani będą do kalkulowania stawek w sposób symetryczny.

Operatorzy, którzy w dniu 1 stycznia 2013 r. będą prowadzili działalność krócej niż przewidziane w Zaleceniu KE cztery lata uprawnieni będą do dokończenia czteroletniego okresu asymetrii, po tym okresie wprowadzona zostanie symetria stawek.

Przedstawione harmonogramy mają na celu spójne uregulowanie kwestii stawek za zakańczanie połączeń w sieciach nowych operatorów.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom operatorzy rozpoczynający działalność na rynku telekomunikacyjnym, a więc nieosiągający minimalnej skali efektywności, będą mieli możliwość skonstruowania oferty pozwalającej na efektywne konkurowanie z pozostałymi operatorami działającymi na rynku telekomunikacyjnym.

W wyniku analizy uzasadnionych kosztów operatorów nieposiadających własnej sieci dostępowej Prezes UKE zdecydował się na wprowadzenie wobec nich z dniem 1 lipca 2011 r. stawek symetrycznych względem operatora oferującego im usługę roamingu krajowego.

Wszelkie zmiany wprowadzane będą jednocześnie dla wszystkich operatorów, dwa razy w roku, co powinno przyczynić się do zharmonizowania zmian pomiędzy stawkami hurtowymi a detalicznymi.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: