Grupa Cyfrowy Polsat w IV kw. 2016 r.

Newsy
Opinie: 7
Opinie: 7

Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat za IV kw. 2016 r. (wiadomość będzie aktualizowana).

Na początku lutego i marca 2017 r. Grupa CP posiadała odpowiednio ponad 2,7 mln i ponad 2,8 mln zarejestrowanych kart SIM prepaid. Efekty obowiązkowej rejestracji kart prepaid będą w pełni odzwierciedlone w bazie RGU w 1Q’17.

Liczba świadczonych kontraktowych usług telefonii komórkowej wzrosła o 213.784, czyli o 3,3%, osiągając poziom 6.730.427 na dzień 31 grudnia 2016 roku z 6.516.643 na dzień 31 grudnia 2015 roku,

Grupa Polsat z wyprzedzeniem zdecydowała się raportować swoje bazy w oparciu wyłącznie o karty aktywne, faktycznie generujące ruch w okresie minionych 90 dni, uznając, iż taki sposób raportowania poprawia przejrzystość i wiarygodność publikowanych danych.

Odsetek użytkowników smartfonów w sieci Plus wzrósł z 26% na koniec 2012 roku do około 63% na koniec 2016 roku.

W 2016 roku ponad 90% sprzedawanych przez CP telefonów stanowiły smartfony.

Większość połączeń roamingowych wykonywanych przez klientów Grupy CP jest kierowana poprzez sieci europejskie. 

Głównym partnerem Polkomtel w zakresie detalicznego roamingu międzynarodowego jest Vodafone.

Klienci Polkomtelu i Cyfrowego Polsatu w czwartym kwartale 2016 roku przetransferowali 152 PB danych, czyli o 23% więcej niż kwartał wcześniej i aż o 63% więcej w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku. W całym 2016 roku klienci detaliczni przetransferowali 514 PB danych, czyli o 80% więcej niż w roku 2015.

W Grupie Polkomtel działają dwa związki zawodowe: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Na dzień 31 grudnia 2016 roku, 138 pracowników, czyli 3,7% łącznej liczby stałych pracowników Grupy Polkomtel (w przeliczeniu na pełne etaty), było członkami związków zawodowych.

SEGMENT USŁUG ŚWIADCZONYCH KLIENTOM 

INDYWIDUALNYM I BIZNESOWYM1)

2015 2015 2016 2016
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Łączna liczba RGU (kontraktowe+przedpłacone) 16 429 469 16 349 090 16 395 514 16 469 696 16 469 696 16 531 833 16 711 541 16 545 653 16 524 936 16 524 936
USŁUGI KONTRAKTOWE                    
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 12 394 712 12 377 021 12 418 707 12 614 703 12 614 703 12 744 166 12 880 725 13 017 749 13 254 598 13 254 598
Płatna telewizja, w tym: 4 405 464 4 374 517 4 396 361 4 503 320 4 503 320 4 560 267 4 632 246 4 679 114 4 766 429 4 766 429
Multiroom 872 628 886 305 901 271 936 307 936 307 957 952 972 771 982 068 1 021 720 1 021 720
Telefonia komórkowa 6 552 365 6 519 311 6 505 016 6 516 643 6 516 643 6 536 366 6 559 223 6 616 579 6 730 427 6 730 427
Internet 1 436 883 1 483 193 1 517 330 1 594 740 1 594 740 1 647 533 1 689 256 1 722 056 1 757 742 1 757 742
Liczba klientów 6 068 839 5 990 051 5 937 768 5 916 103 5 916 103 5 893 225 5 862 310 5 860 884 5 882 804 5 882 804
ARPU na klienta [PLN] 85,8 87,0 88,1 88,3 87,3 87,0 88,4 88,6 90,7 88,7
Churn na klienta4) 9,5% 10,1% 10,2% 10,0% 10,0% 9,8% 9,0% 8,5% 8,3% 8,3%
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta  2,04 2,07 2,09 2,13 2,13 2,16 2,20 2,22 2,25 2,25
Średnia liczba RGU, w tym: 12 376 603 12 391 326 12 378 586 12 496 080 12 410 649 12 675 864 12 809 438 12 940 680 13 119 033 12 886 254
Płatna telewizja, w tym: 4 403 541 4 397 999 4 376 405 4 441 918 4 404 966 4 532 806 4 595 313 4 654 591 4 712 813 4 623 881
Multiroom 860 827 881 296 893 001 915 940 887 766 948 366 964 197 977 142 995 820 971 381
Telefonia komórkowa 6 570 344 6 532 488 6 508 391 6 502 872 6 528 524 6 523 316 6 546 774 6 579 908 6 667 869 6 579 467
Internet 1 402 718 1 460 839 1 493 790 1 551 290 1 477 159 1 619 742 1 667 351 1 706 181 1 738 351 1 682 906
Średnia liczba klientów 6 105 250 6 031 638 5 960 463 5 922 397 6 004 937 5 902 526 5 876 458 5 858 477 5 868 541 5 876 500
USŁUGI PRZEDPŁACONE                    
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 4 034 757 3 972 069 3 976 807 3 854 993 3 854 993 3 787 667 3 830 816 3 527 904 3 270 338 3 270 338
Płatna telewizja  66 163 41 517 60 471 31 972 31 972 35 754 73 544 44 913 79 306 79 306
Telefonia komórkowa 3 775 976 3 737 282 3 685 092 3 591 736 3 591 736 3 495 733 3 473 228 3 223 224 2 972 443 2 972 443
Internet  192 618 193 270 231 244 231 285 231 285 256 180 284 044 259 767 218 589 218 589
ARPU na RGU [PLN] 17,3 18,3 19,0 18,5 18,3 17,7 18,9 18,7 19,2 18,6
Średnia liczba RGU, w tym: 4 068 646 4 006 108 3 970 091 3 917 979 3 990 706 3 801 870 3 794 613 3 713 417 3 341 220 3 662 780
Płatna telewizja  67 972 61 165 41 313 56 743 56 798 36 255 52 114 42 971 54 083 46 356
Telefonia komórkowa 3 797 423 3 755 130 3 713 656 3 630 863 3 724 268 3 529 840 3 473 104 3 386 794 3 058 691 3 362 107
Internet  203 251 189 813 215 122 230 373 209 640 235 775 269 395 283 652 228 446 254 317

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (7):

Komentuj

Komentarze / 7

Dodaj komentarz

Rekomendowane: