Cyfrowy Polsat walczy z urzędem skarbowym o 24,2 mln zł

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Cyfrowy Polsat 16 lipca 2018 r. otrzymał kolejną decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.

Urząd ten po ponownym rozpatrzeniu sprawy utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję z dnia 15 lutego 2018 roku, określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2012 w kwocie 24,2 mln PLN powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych.

Cyfrowy Polsat nie zgadza się z decyzją urzędu i zamierza wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Spółka nie zamierza na ten moment zawiązywać żadnych rezerw obciążających jej bieżący wynik finansowy.

Opinie:

Rekomendowane: