Huawei nie odpuszcza amerykańskiego rynku - jest nowy pomysł

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Huawei złożył skargę do amerykańskiego sądu federalnego.

Huawei dąży do wydania wyroku, w którym zostanie stwierdzone, że ograniczenia skierowane przeciwko Huawei są niezgodne z konstytucją.

Firma chce również wydania stałego zakazu stosowania ograniczeń ujętych w tej ustawie.

Zgodnie z treścią skargi, art. 889 NDAA z 2019 r. nie tylko zabrania wszystkim agencjom rządowym USA kupowania sprzętu i usług Huawei, ale także uniemożliwia zawieranie umów i przyznawanie dotacji lub pożyczek osobom trzecim, które kupują sprzęt czy też usługi Huawei, bez konieczności przeprowadzania postępowania wykonawczego lub sądowego. Stanowi to pogwałcenie klauzuli zabraniającej stanowienia prawa wymierzonego przeciwko wskazanym podmiotom oraz klauzuli właściwej procedury prawnej. Stanowi to również naruszenie zasad rozdziału kompetencji zapisanych w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, ponieważ Kongres nie tylko tworzy prawo, ale również próbuje je orzekać i wykonywać.

Według Huawei, ograniczenia NDAA uniemożliwiają dostarczanie bardziej zaawansowanych technologii 5G amerykańskim konsumentom, co z kolei opóźni komercyjne zastosowanie tej technologii, utrudniając wysiłki na rzecz poprawy wydajności sieci nowej generacji w USA. Zaburzy to proces modernizacji sieci, zwiększając tym samym dysproporcje w dostępie do technologii cyfrowych. Restrykcje nałożone na Huawei ograniczą konkurencyjność, przez co amerykańscy konsumenci będą płacić wyższe ceny za produkty gorszej jakości.

Opinie:

Rekomendowane: