INEA ma 930 milionów na spłatę starych długów i nowe inwestycje

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

INEA zamknęła proces refinansowania. Finansowanie na łączną kwotę 930 milionów złotych zostało udzielone przez konsorcjum złożone z ośmiu instytucji finansowych.

17 kwietnia 2018 roku nastąpiło zakończenie procesu pozyskania finansowania na podstawie umowy kredytowej zawartej w dniu 29 marca 2018 roku.

Część tej kwoty przeznaczona zostanie na refinansowanie istniejącego zadłużenia, natomiast w ramach transzy inwestycyjnej sfinansowane będą również działania związane z budową sieci światłowodowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Nowe refinansowanie zapewni również środki obrotowe na finansowanie działalności bieżącej.

Poprzednia umowa konsorcjalna została podpisana przez INEA w 2014 roku. Pozwoliła ona spółce na zrealizowanie i skomercjalizowanie dwóch projektów – budowy sieci dostępowych w ramach Działania 2.8 oraz budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej.

INEA otrzyma refinansowanie od konsorcjum, w którego skład weszły następujące podmioty: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1, Unicredit S.P.A. Doradcami wiodącymi w procesie byli w zakresie finansowym Rothschild oraz w zakresie prawnym – Allen&Overy i White & Case.

Opinie:

Rekomendowane: