Plus ma nadal zapłacić bardzo dużą karę za kampanię marki 36.6

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

UOKiK ogłosił wczoraj decyzję Sądu Ochrony konkurencji i Konsumentów w sprawie odwołania Polkomtela od decyzji UOKiK w sprawie kampanii reklamowej oferty 36.6.

Sprawa dotyczy decyzji z grudnia 2012 r. UOKIK zakwestionował wówczas kampanię reklamową marki 36.6.

Informacje umieszczane m.in. w ulotkach, spotach telewizyjnych oraz na plakatach i billboardach wprowadzały w błąd co do rzeczywistych opłat. W reklamach operator podkreślał, że cena połączenia telefonicznego do wszystkich sieci wynosi 29 groszy za minutę. Jednocześnie w tych samych przekazach nieczytelnie podawał, że promocją nie jest objęta sieć Play.

Według UOKiK, Plus nie informował, że atrakcyjna cena obowiązywała jedynie do wybranych przez użytkownika numerów sieci stacjonarnych i komórkowych, po ich wcześniejszym odpłatnym ustaleniu.

Na Polkomtel prezes UOKiK nałożył karę finansową w wysokości ponad 4,9 mln zł.

W październiku 2014 r. SOKiK zmienił decyzję, uchylając ją w punktach dotyczących informacji, że promocja nie obejmuje jednego z operatorów i kary nałożonej za te działania. Za pozostałe praktyki obniżył jedynie sankcję finansową do ponad 2,5 mln zł. Innego zdania był Sąd Apelacyjny, który w lutym 2016 r. zdecydował o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez SOKiK.

W marcu 2018 r. po ponownym rozpatrzeniu sprawy Sąd Ochrony konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki. Sąd wskazał, że przekaz reklamy był nieczytelny i faktycznie mógł wprowadzić konsumentów w błąd.

SOKiK stwierdził brak podstaw do obniżenia nałożonej na Polkomtel kary.

Opinie:

Rekomendowane: