mLegitymacja szkolna, czyli legitymacja w smartfonie potwierdzona przez MEN

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

MEN potwierdził, że planowane jest wydanie mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przewiduje to podpisane przez Minister Annę Zalewską znowelizowane rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

mLegitymacja szkolna to mobilna wersja legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej. Podobnie jak w przypadku pozostałych form legitymacji, mLegitymacja szkolna będzie poświadczała uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego.

Okres ważności mLegitymacji szkolnej będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej.

Przedłużenie ważności jednej z wyżej wspomnianych legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji szkolnej.

mLegitymacja szkolna to jeden z „mDokumentów” przechowywanych na urządzeniu mobilnym przy użyciu dedykowanej aplikacji zapewnianej przez Ministra Cyfryzacji. Dokument ten będzie zawierał dane dotyczące tożsamości ucznia, wskazywał szkołę, do której uczęszcza uczeń oraz ważność dokumentu.

mLegitymacja szkolna będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna.

Posiadacz legitymacji lub odpowiednio rodzic posiadacza niepełnoletniego będzie mógł zgłosić szkole konieczność unieważnienia mLegitymacji szkolnej w drodze wniosku.

W przypadku stwierdzenia błędów lub omyłek mLegitymacja szkolna będzie ponownie wydawana.

Termin wprowadzenia mLegitymacji w polskich szkołach nie został podany w komunikacie ministerstwa.

Pilotaż mLegitymacji trwa w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Siedlcach i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

W najbliższych miesiącach do projektu zostaną dołączone kolejne szkoły.

mLegitymacja to część aplikacji mObywatel.

Pełna lista danych zapisanych w mLegitymacji:

 • wiek ucznia
 • informacja o tym czy legitymacja jest ważna
 • imię i nazwisko ucznia
 • numer legitymacji
 • data wydania
 • termin ważności
 • status użytkownika (uczeń)
 • data urodzenia
 • PESEL
 • adres zamieszkania
 • nazwa i adres szkoły

O testach mLegitymacji w Siedlcach możecie przeczytać tutaj

Opinie:

Rekomendowane: