Maxcom bardzo obniża prognozy swoich wyników - teraz liczy na Meizu

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Maxcom (polski producent telefonów, notowany na GPW) dokonał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych na rok 2018.

Spółka prognozuje wykonanie w 2018 roku, przez podmioty wchodzące w skład grupy, przychodów netto na poziomie 156 mln PLN, wyniku EBITDA na poziomie 15,7 mln PLN oraz zysku netto na poziomie 12,5 mln PLN.

Prognoza wyników finansowych opublikowana w czerwcu 2017 roku mówiła o 209,8 mln zł przychodów, 22,8 mln zł EBITDA i 22 mln zł zysku netto.

Maxcom podaje, że głównym powodem redukcji prognoz są znaczące spadki zanotowane w IV kwartale roku 2017 i I kwartale roku 2018 na rynku telekomunikacyjnym pod względem liczby sprzedanych telefonów komórkowych i smartfonów.

Zarząd spółki przewiduje, że począwszy od bieżącego kwartału (II kwartału 2018 roku), wpływ wyżej opisanego spowolnienia w branży telekomunikacyjnej na sytuację finansową spółki zostanie zminimalizowany dzięki prowadzonej przez zarząd ekspansywnej polityce na rynkach zagranicznych, z których to część nie odnotowała spadków w zakresie sprzedaży terminali.

Zarząd przewiduje również, że pozytywny wpływ na osiągane rezultaty będzie mieć systematyczne rozszerzanie asortymentu, choćby dzięki wprowadzeniu do sprzedaży produktów Meizu, której Maxcom stał się jedynym dystrybutorem na rynku krajowym.

Kolejne powody obniżenia prognoz to:

  • Dłuższy niż przewidywano czas wdrożenia nowych produktów/linii produktowych w tym smartfona dla seniorów z autorskim oprogramowaniem.
  • Przesuniecie na późniejsze okresy realizacji kontraktów/zamówień od dużych kontrahentów, głównie operatorów telekomunikacyjnych, w tym od nowych klientów.
  • Przesunięcie na późniejsze okresy niektórych planowanych akwizycji i zakupów pakietów akcji lub udziałów w podmiotach otwierających się na nowe rynki jak i nisze rynkowe.

Maxcom niedawno poinformował, że wprowadza do Polski smartfony Meizu. Można o tym przeczytać tutaj

Oficjalna prezentacja nowych produktów ma odbyć się już w przyszłym tygodniu w Warszawie. Wezmą w niej udział:

  • Arkadiusz Wilusz – prezes Maxcom
  • Andrzej Wilusz - wiceprezes Maxcom
  • Andrzej Zalewski – dyrektor handlowy Maxcom
  • Tony.Lei -  dyrektor MEIZU na Unię Europejską
  • Anson.Hu - Country Manager MEIZU na Polskę
  • Rae.Lee - Marketing Manager MEIZU na Unię Europiejskę

 

Opinie:

Rekomendowane: