Ministerstwo Finansów ujawnia dane podatników - wśród operatorów podatek CIT zapłacił Polkomtel i Cyfrowy Polsat

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejną partię indywidualnych danych podatkowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskanego w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro.

Dane te dotyczą zeznań za lata podatkowe podatników, które zakończyły się w 2017 r.

Nazwa podatnika Przychód Koszty uzyskania przychodu Dochód Strata Podstawa opodatkowania Podatek należny
[w zł]
ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 12 363 071 244 12 203 925 811 159 145 432      
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8 156 690 258 7 368 521 860 788 168 398   384 186 031 72 995 346
T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 7 104 719 591 6 465 811 413 638 908 178      
'P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ' 5 277 764 790 5 314 439 353   36 674 563    
UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 622 400 621 1 704 584 029   82 183 408    
ORANGE RETAIL SPÓŁKA AKCYJNA 236 063 556 231 709 017 4 354 539      
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA 3 059 792 251 2 762 378 445 297 413 806   296 838 240 56 399 266
'SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6 578 598 597 6 321 067 997 257 530 599   257 012 135 48 832 306
HUAWEI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 733 760 735 2 573 237 233 160 523 502   160 523 502 30 499 465

Dane za 2016 r.:

Nazwa podatnika Przychód Koszty uzyskania przychodu Dochód Strata Podstawa opodatkowania Podatek należny

[w zł]

ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 13 022 747 892 13 712 017 755   689 269 863    
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8 425 769 299 9 233 469 973   807 700 674    
T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 7 473 187 255 10 667 731 881   3 194 544 626    
'P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ' 5 039 014 117 4 178 153 499 860 860 618   798 076 970 151 634 624
UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 574 723 595 1 488 873 062 85 850 534   41 478 263 7 880 870
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA 2 763 076 059 2 447 238 841 315 837 219   298 080 495 56 635 294
'SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6 500 965 222 6 175 126 223 325 838 999   325 103 621 61 769 688
HUAWEI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 694 068 616 2 461 303 845 232 764 771   232 764 771 44 225 306

Opinie:

Rekomendowane: