Netia stawia na broadband i telewizję na własnej sieci

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Netia zaprezentowała wyniki finansowe za ostatni kwartał i cały 2018 rok.

W 2018 r. Grupa Netia odnotowała przychody na poziomie 1,373 mld zł  (-5 proc.). Przychody w IV kwartale były jednak o ok. 1,5 mln zł wyższe niż w III kw. 2018 r. (342,5 mln zł vs. 340,83 mln zł).   

W całym 2018 r. spółka wypracowała skorygowany (o zdarzenia o charakterze jednorazowym) zysk EBITDA w kwocie 363 mln zł (-8 proc.), a zysk EBITDA wyniósł 356 mln zł, co było wynikiem o 6 proc. niższym niż rok wcześniej.

W IV kw. 2018 r. w obszarze komercyjnym B2C Netia wypracowała przychody w wysokości 152 mln zł (-5 proc. w stosunku do IV kw. 2017 r.). Wyniki IV kwartału 2018 r. w porównaniu do III kwartału 2018 r. odnotowały spadek o 200 tys. zł.

Na koniec 2018 r. na rynku B2C (bez uwzględnienia Petrotela) Netia świadczyła 1,428 mln usług (RGU), czyli ok. 5 proc. mniej niż na koniec 2017 r.

Spadek ten był przede wszystkim efektem dalszej erozji liczby usług świadczonych na bazie sieci obcej (WLR, BSA, LLU). W ostatnim kwartale liczba usług na sieci obcej spadła o 20 tys. (do 679 tys.), a na sieciach własnych wzrosła o 8 tys. (do 749 tys.).

Na koniec 2018 r. liczba stacjonarnych usług głosowych wyniosła 504 tys. (-15 tys.), a usług szerokopasmowych 565 tys. (-3 tys.), natomiast usług mobilnych 149 tys. (-1 tys.).  

W 2018 r. liczba usług dostępu do internetu na sieciach własnych NGA Netii wzrosła o 36 tys. (+18 proc.). Na koniec 2018 r. 52 proc. usług świadczonych klientom B2C odbywało się na sieciach własnych (wzrost o 3 pp.). Dla usług szerokopasmowego dostępu do internetu było to 66 proc. (wzrost o 4 pp.).

Rok 2018 Netia zakończyła świadcząc 215 tys. usług TV, przy czym do rynku B2C przypisanych było 210 tys. usług TV (wzrost o 8 tys. w stosunku do III kw. 2018 r.) W całym 2018 r. baza abonentów TV na rynku B2C wzrosła o 24 tys. (+13 proc.)

Wprowadzenie do oferty m.in. nowych pakietów usług, w tym z kanałami Polsat Sport Premium zaowocowało nieznacznym wzrostem ARPU z usług telewizyjnych, który pociągnął za sobą poprawę średniego ARPU dla B2C z 56 zł do 57 zł miesięcznie. Stale rośnie też średnia liczba usług na klienta, kończąc rok 2018 na poziomie 1,68x.

Przychody osiągnięte przez Netię w IV kw. 2018 r. w obszarze komercyjnym B2B wyniosły 181 mln zł, co oznacza stabilizację, w skali wszystkich czterech kwartałów 2018 r.

Stabilny poziom przychodów dotyczy wszystkich głównych kategorii produktowych – z usługami głosowymi włącznie - pomimo widocznej konkurencji rynkowej. Spółka utrzymuje jednocześnie wzrostowy trend projektów sprzedażowych dotyczących zaawansowanych produktów ICT, na których opiera się transformacja tego obszaru biznesu Grupy Netia.

Łącznie nakłady inwestycyjne Grupy Netia w 2018 r. wyniosły 300 mln zł (o ok. 7 proc. więcej niż w 2017 r.). W 2018 roku Spółka kontynuowała projekt modernizacji sieci do standardu światłowodowego o nazwie Sieć XXI Wieku. W całym 2018 r. inwestycje w ramach tego projektu sięgnęły kwoty 72 mln zł. Zobowiązania inwestycyjne nieujęte w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 67 mln zł.

W 2018 r. poziom (skorygowany o zdarzenia o charakterze jednorazowym) wolnych przepływów gotówkowych (OpFCF) wyniósł 66 mln zł (-42 proc.). Natomiast zadłużenie netto na koniec 2018 r. wyniosło 192 mln zł (-32 proc.), co stanowi dźwignię finansową na poziomie 0,53x Skorygowanego zysku EBITDA za 2018 rok.

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

w tys.

EUR

2018

2017

2018

2017

Przychody ze sprzedaży

1 373 106

1 442 007

321 804

339 719

Zysk operacyjny

76 021

68 597

17 816

16 161

Zysk przed opodatkowaniem

75 405

61 159

17 672

14 408

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane: