45% połączeń na 112 to fałszywe zgłoszenia

Newsy
Opinie: 0
Opinie: 0

W 2017 r. w Centrach Powiadamiania Ratunkowego zarejestrowano prawie 19 mln zgłoszeń przychodzących na numer alarmowy 112.

To średnio ponad 1,5 mln połączeń miesięcznie w skali kraju, 93 tys. miesięcznie w każdym centrum. W roku 2017 na jednego operatora w CPR przypadało średnio 1 tys. zgłoszeń miesięcznie. Z danych wynika, że najwięcej połączeń zostało zarejestrowanych w miesiącach letnich – w czerwcu, lipcu i sierpniu.

W Polsce funkcjonuje 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego - dwa na Mazowszu (w Warszawie i Radomiu) oraz po jednym w pozostałych województwach. Odbierają one połączenia kierowane na numer alarmowy 112 z obszaru całego kraju. Według danych na 31 grudnia 2017 r. 1183 osoby były zatrudnione na stanowisku operatora numeru alarmowego 112. Najwięcej operatorów pracuje w CPR w Radomiu (149 osób), Katowicach (107 osób) i Krakowie (86 osób).

Najwięcej połączeń alarmowych zarejestrowano w centrach w Katowicach (2,2 mln zgłoszeń), Poznaniu i Radomiu (po ponad 1,8 mln zgłoszeń). Średni czas oczekiwania na odebranie połączenia w centrum powiadamiania ratunkowego nie przekracza 10 sekund. Najwięcej połączeń alarmowych rejestrowanych jest między godziną 13 a 19. Liczba połączeń w ciągu doby zaczyna znacząco wzrastać od godziny 7, a spadek liczby połączeń następuje dopiero po godzinie 20.

Prawie 8,5 mln zgłoszeń (prawie 45 proc. wszystkich) stanowiły zgłoszenia fałszywe.

 

Odsetek zgłoszeń fałszywych w ubiegłym roku zmniejszył się o ponad 2 proc.

W 2018 roku ruszy pilotaż aplikacji mobilnej służącej do wysyłania zgłoszeń alarmowych na numer 112. Można o tym przeczytaj tutaj

Opinie:

Rekomendowane: