UOKiK przedłuża badanie przejęcia Multimedia Polska

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Vectrę kontroli nad spółką Multimedia Polska.

UOKiK twierdzi, że w tej sprawie istnieje ryzyko ograniczenia konkurencji.

Transakcja została zgłoszona do UOKiK w sierpniu 2018 r.

Działalność firm pokrywa się w 39 miastach w zakresie  płatnej telewizji, a w 45 miejscowościach w zakresie internetu stacjonarnego.

Transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji w kilkunastu miastach. Dlatego konieczna jest druga faza postępowania, w której UOKiK musi zweryfikować te dane.

Rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na koncentrację albo zakazać jej przeprowadzenia.

Opinie:

Rekomendowane: