UPC w III kw. - pełne dane operacyjne

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Liberty Global podało wyniki UPC Polska za III kw. 2018 r.

Całkowita liczba usług (RGUs) wzrosła o 15 700 w porównaniu z poprzednim kwartałem, przekraczając poziom 3 milionów.

UPC zanotowało wzrost liczby klientów o 4500 rok do roku.

Liczba użytkowników usług internetowych UPC wyniosła 1 153 500, co oznacza wzrost o 5700 w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz o 30 500 rok do roku.

Liczba użytkowników telewizji cyfrowej wzrosła w ciągu kwartału o 3800, do 1 033 100, co oznacza o 16 600 więcej niż przed rokiem.

Liczba użytkowników platformy Horizon sięgnęła niemal 610 000, co stanowi 59% bazy użytkowników telewizji cyfrowej.

Liczba użytkowników usług telefonicznych wzrosła o 17 400 rok do roku.

UPC przyspieszyło internet do 150Mb/s dla 300 000 klientów, w rezultacie którego średnia prędkość z jakiej na koniec III kwartału korzystali klienci operatora osiągnęła 180 Mb/s. Liczba użytkowników modemu Connect Box przekroczyła 545 000, co stanowi 47% naszej bazy klientów korzystających z usługi internetowych.

Liczba klientów - koniec III kw. 2018 r.

  Homes Passed Two-way
Homes
Passed
Cable
Customer
Relation-ships
Video Internet
Sub-scribers
Telephony
Sub-scribers
Total
RGUs
Total Mobile
Sub-scribers
Basic Video
Sub-scribers
Enhanced
Video
Sub-scribers
DTH
Sub-scribers
Total
Video
Poland 3,430,800 3,375,200 1,430,900 179,700 1,033,100 - 1,212,800 1,153,500 643,900 3,010,200 3,300

 

Zmiana liczby klientów - koniec III kw. 2018 vs koniec II kw. 2018

  Homes Passed Two-way
Homes
Passed
Cable
Customer
Relation-ships
Video Internet
Sub-scribers
Telephony
Sub-scribers
Total
RGUs
Total Mobile
Sub-scribers
Basic Video
Sub-scribers
Enhanced
Video
Sub-scribers
DTH
Sub-scribers
Total
Video
Poland 22,400 23,300 700 (900) 3,800 - 2,900 5,700 7,100 15,700 (200)

Opinie:

Rekomendowane: