Play wolniej buduje zasięg 800 MHz - przyczyną rozbudowane procedury i protesty

Najważniejsze | Newsy
Żródło: rpkom.pl
Dodaj opinię
Opinie: 0

Serwis rpkom.pl podał, że Play nieznacznie spóźnia się z budową sieci 800 MHz.

Na początku lipca UKE podsumuje realizację zobowiązań inwestycyjnych operatorów, którzy wygrali bloki pasma 800 MHz.

Orange i T-Mobile wypełniają zobowiązania z nawiązką.

Z posiadanych przez prezesa UKE informacji jak i informacji przekazywanych prezesowi UKE przez P4 wynika, że pomimo podejmowanych przez spółkę starań, spółce nie uda się terminowo wypełnić w części zobowiązań na rok 2018 – poinformował serwis rpkom.pl Martin Stysiak, rzecznik UKE.

Z informacji rpkom.pl wynika, że telekom Play nie był daleki od realizacji wymaganego planu. Jest 10% odchylenia od zakładanego na 23 czerwca celu.

Prawo telekomunikacyjne przewiduje, że jeśli operator nie wywiązuje się ze zobowiązań zapisanych w rezerwacji częstotliwości z winy leżącej po jego stronie, może ją stracić. UKE z jednej strony nie ma podstaw, a z drugiej zamiaru, aby karać Playa za ten stan.

Jeszcze przed upływem terminu realizacji zobowiązania na 2018 r. P4 wskazywał, że napotyka trudności w rozbudowie sieci, niezależne od podmiotu – mówi rzecznik UKE. Wśród powodów tych wymienia np. protesty lokalnych społeczności, długość procesu budowlanego, ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących promieniowania elektromagnetycznego.

Z pełną treścią artykułu z serwisu rpkom.pl można zapoznać się tutaj

Opinie:

Rekomendowane: