AERO2 krytykuje metody przygotowywania raportów przez UKE

Newsy
Żródło: AERO2
Opinie: 2

Oficjalne stanowisko AERO2 w sprawie raportu UKE dotyczącego wykonania zobowiązań rezerwacyjnych przez podmioty na rzecz których zostały wydane decyzje rezerwacyjne.

W związki z opublikowanym przez UKE w dniu 16.07.2010 r. Raportem o wykonaniu zobowiązań rezerwacyjnych w dniu dzisiejszym AERO2 przesłała do UKE swoje stanowisko w sprawie Raportu dotyczące wykonania zobowiązań rezerwacyjnych spółki.

„Z dużym zaskoczeniem przyjęliśmy do wiadomości treść opublikowanego na stronach internetowych UKE w dniu 16 lipca 2010 roku Raportu” – mówi Adam Kuriański Prezes Zarządu Aero2 Sp. z o.o. Jak powszechnie wiadomo, Spółka wykorzystuje przyznaną częstotliwość 900 MHz do budowy sieci telekomunikacyjnej w jednej z najnowocześniejszych technologii HSPA+. Z tego powodu przykładamy bardzo dużą wagę do racjonalnego planowania sieci telekomunikacyjnej z użyciem najnowocześniejszych urządzeń planistycznych i optymalizacyjnych – dodaje Adam Kuriański.

Raport UKE, przygotowany bez analizy badanych systemów telekomunikacyjnych używanych przez operatorów w zarezerwowanych zakresach częstotliwości, a jedynie w oparciu o następujące założenia:

„Założenia do szacowania pokrycia powierzchniowego:

1. zasięg działania pojedynczej stacji jest reprezentowany za pomocą koła o określonym promieniu,
2. przyjęto następujące promienie kół reprezentujących zasięgi stacji dla poszczególnych
systemów i pasm częstotliwości:
• GSM900 -> R = 10 km
• GSM1800 -> R = 3 km
• UMTS2100 -> R = 2 km,
3. pokrycie sieci jest wyznaczone jako suma logiczna zasięgów poszczególnych stacjisieci ograniczona granicą kraju.

Założenia do szacowania pokrycia ludnościowego:
1. gmina jest pokryta jeśli znajduje się w niej co najmniej jedna stacja
2. gdy gmina jest pokryta to 100% mieszkańców tej gminy wchodzi do całkowitego pokrycia ludnościowego
3. suma mieszkańców wszystkich pokrytych gmin, odniesiona do całkowitej liczby mieszkańców kraju daje całkowite pokrycie ludnościowe siecią następujące założenia”

Aero2 stoi na stanowisku, że przyjęte założenie prowadzi do błędnych stanowczo odbiegających od faktycznego stanu realizacji zobowiązań wniosków rezerwacyjnych dotyczących naszej spółki.
Zobowiązania wynikające z koncesji UKE nakładają na Aero2 obowiązek rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości będących przedmiotem przetargu i rozpoczęcia komercyjnego oferowania usług telekomunikacyjnych z ich wykorzystywaniem nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia otrzymania rezerwacji częstotliwości oraz osiągnięcia na obszarze całego kraju progu 30 % pokrycia ludnościowego przy jednoczesnym pokryciu co najmniej 200 gmin miejskich, miejsko-wiejskich lub powiatów grodzkich liczących mniej niż 50 000 mieszkańców w co najmniej 80 powiatach nie później niż na koniec roku 2009 r.

Według przyjętej przez nas metodologii wykonania pokrycia sieci, która była podstawą do realizacji sprawozdawczość wobec UKE na koniec 2009 roku liczba gmin miejskich, miejsko- wiejskich, powiatów grodzkich <50k mieszkańców pokrytych zasięgiem sieci Areo2 wynosi 200 a liczba powiatów miejskich, miejsko- wiejskich, powiatów grodzkich <50k mieszkańców wynosi 89.

Przyjęta przez Areo2 metodologia zakłada, że w:

 w obliczeniach uwzględniono rzeczywistą konfigurację każdej stacji bazowej: wysokości zawieszenia anten, azymuty, typy anten, moce nadawane, itp.
 symulacji pokrycia została wykonana w oparciu o oprogramowanie Aircom Asset z cyfrową mapę terenu (DTM) wraz z informacją przestrzenną (Landuse);
 wykorzystano odpowiednio skalibrowany model propagacyjny dla pasma 900 MHz;

Do obliczeń GIS wykorzystano system MapInfo v. 10 oraz cyfrowe mapy polski Imagis z roku 2009.

Spółka stoi na stanowisku, iż w zakresie realizacji zobowiązań rezerwacyjnych na dzień 31 grudnia 2009 roku, wymogi zawarte w treści decyzji rezerwacyjnej zostały przez Spółkę zrealizowane.

„Ubolewamy iż Raport UKE stał się przyczynkiem do formułowania opinii rynkowych godzących w dobre imię naszej spółki i do dyskusji co do potrzeby rozważenia, nowej redystrybucji częstotliwości z uwagi na ich nieracjonalne wykorzystywanie” – mówi Adam Kuriański Prezes Zarządu Aero2.

Celem spółki jest rozwój bezprzewodowej sieci telekomunikacyjnej opartej na najnowszej technologii trzeciej generacji (HSPA+) oraz zwiększenie dostępności szerokopasmowego Internetu mobilnego. Aero 2 prowadzi zaawansowane prace nad budową sieć w technologii Evolved HSPA (HSPA+). Jest to jedyne w Polsce i jedno z pierwszych w Europie wykorzystanie technologii HSPA+ w paśmie 900 MHz. Zastosowane rozwiązanie zapewni mobilny dostęp do szybkiego Internetu, umożliwiając pobieranie danych z prędkością do 21 Mbps oraz wysyłanie danych z prędkością do 5,7 Mbps.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Miecio pisze: 2010-07-24 00:07
  Ta budują budują i co z tego, zamiast 21 Mbps zwykle jakieś 2-3 Mbps limity rzędu 5 gb i inne obostrzenia mam gdzieś te najnowsze technologię, takie coś do odbierania poczty to i play na kartę wystarczy
  0
 • Users Avatars Mini
  kryzys pisze: 2010-07-24 01:31
  No cóż oni budują sieć od 2009 roku a Play od 2008... Poza tym te 2-3 Mbps jak jest to w dwóch kierunkach co znaczy, że jak uruchomisz Skype to będziesz miał tą samą jakość w dwie strony (strumień przychodzący i wychodzący) i nieco lepsze pingi. Era, czy Orange też więcej niż 3 Mbps nie dają mimo HSPA. Tak więc nie ma co narzekać jak na obecny stopień rozwoju firmy.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: