Azjaci gotowi na 3G

Newsy
Żródło: TNS OBOP
Opinie: 6

Z najnowszego badania TNS Asia Telecoms Index (ATI), zrealizowanego w 11 krajach azjatyckich wynika, że mieszkańcy tych krajów deklarują gotowość przyjęcia usług nowej generacji w telefonii komórkowej. Co czwarty posiadacz telefonów komórkowych w Azji używa lub zamierza w przeciągu najbliższych 6 miesięcy skorzystać z usług 2.5G lub 3 G.

Z badania ATI wynika też, że respondenci są skłonni ponieść dodatkowe opłaty związane z nową technologią: połowa badanych jest gotowa zapłacić 20% więcej w stosunku do dotychczasowych miesięcznych opłat. Natomiast respondenci, którzy zamierzają skorzystać z usług w przeciągu najbliższych 6 miesięcy zapłaciliby 30% więcej.

Hanis Harun, Regional Director, Telecoms Asia Pacific, TNS komentuje: "Dla operatorów telefonii komórkowej w Azji, wyniki badania stanowią mocne zapewnienie o istnieniu znaczącej grupy zwolenników usług nowej generacji. Mając świadomość, że klienci gotowi są ponieść dodatkowe koszty w związku z technologią nowej generacji, operatorzy powinni skupić swoje wysiłki na zaspokojeniu ich potrzeb, aby w konsekwencji doprowadzić do wzrostu własnej sprzedaży i zwiększyć zwrot poniesionych inwestycji".

Spośród nowych rozwiązań technologicznych użytkownicy telefonów komórkowych wykazują największe zainteresowanie usługami dającymi możliwości komunikacyjne i informacyjne. W związku z tym obok SMSów, największą popularnością (50% wskazań) cieszą się MMSy oraz odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej wraz z załącznikami (48% wskazań). W odniesieniu do aplikacji o charakterze informacyjnym badani najczęściej wskazywali na możliwość przeglądania stron informacyjnych "yellow pages" oraz książek teleadresowych (52% wskazań), a także korzystania z informacji o lokalnych usługach (49%).

Wyniki badania są obiecującą wiadomością dla operatorów telefonii komórkowej. Mimo, iż sceptycznie nastawionych użytkowników komórek także nie brakuje, większość z nich przyjęła postawę wyczekującą wedle zasady "poczekamy, zobaczymy". Jednocześnie warto zaznaczyć, iż nawet wśród entuzjastów usług 2.5G oraz 3G większość osób deklarowała, że byłaby "raczej skłonna" niż "bardzo skłonna" korzystać z nowej technologii w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

"To, czy nowa technologia rzeczywiście będzie atrakcyjna dla jej zdeklarowanych zwolenników oraz czy przekona pozostałą część rynku do związanych z nią usług i możliwości, w dużej mierze zależy od producentów telefonów komórkowych. Jeżeli rozczarują oni pierwszych użytkowników - zwolenników nowej technologii, wówczas z pewnością rozwój usług nowej generacji zostanie zahamowany, a odbudowa pozytywnego wizerunku może potrwać bardzo długo." - przestrzega Hanis Harun.

Badanie zostało zrealizowane na reprezentatywnej próbie 8736 dorosłych mieszkańców (16-69 lat) Malezji, Filipin, Chin, Tajlandii, Wietnamu, Hong Kongu, Japonii, Korei, Singapuru, Indii oraz Pakistanu. Pomiar został przeprowadzony w kwietniu 2003 roku w oparciu o technikę wywiadu face to face oraz CATI. Margines błędu statystycznego wyniósł +/- 2%.

Opinie:

Opinie archiwalne (6):

Komentuj

Komentarze / 6

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: