BLIK na razie nie przynosi kokosów, ale jest już najsilniejszą marką płatności mobilnych

Newsy
Opinie: 0
BLIK na razie nie przynosi kokosów, ale jest już najsilniejszą marką płatności mobilnych

BLIK (Polski Standard Płatności) podał swoje wyniki finansowe za 2021 r. Przychody spółki urosły przez rok o ponad 60% do ponad 112 mln zł. Zysk netto spółki zmalał o 12% do prawie 32 mln zł.

Na koniec 2021 roku liczba zarejestrowanych użytkowników BLIK wyniosła 21,6 mln, co oznacza wzrost o 28% w stosunku do 2020 roku.

W 2021 roku wykonano w Systemie BLIK ok. 763 mln transakcji o wartości ok. 103 mld PLN. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrost na poziomie ok. 80% ilości transakcji oraz ok. 82% w odniesieniu do wartości transakcji. Podobnie jak w 2020 roku, spośród wszystkich transakcji BLIK największy udział stanowią transakcje w kanale WEB (68%). Udział transakcji w kanale ATM spadł – z 6% do 5%, a udział POS wzrósł o ponad 2% do 11%. Kolejny rok wzrosły udziały P2P 4 do 15,2% (poprzednio 10,6%).

Znaczne wzrosty ilości transakcji odnotowano we wszystkich kanałach. W WEB wzrost do 523 mln z 314 mln. Liczba transakcji w: ATM, POS oraz P2P, była wyższa niż w roku poprzednim (ATM – 37,4 mln wobec 26,3 mln, POS – 87,0 mln wobec 38,9 mln, P2P – 115,6 mln wobec 44,9 mln). W odniesieniu do wartości transakcji BLIK transakcje WEB mają największy udział pod względem wartości (60%) – średnia wartość na poziomie 118 PLN i była o 6 PLN wyższa niż w 2020. Wzrosła o 78 PLN wartość średniej transakcji w kanale ATM i wyniosła 639 PLN. Wartość średniej transakcji w kanale POS wzrosła o 2% i była na poziomie 55 PLN. Mimo znacznych wzrostów wartości średnich transakcji we wszystkich kanałach średnia wartość transakcji w Systemie BLIK, pozostała na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego i wyniosła 135 PLN (134 PLN w 2020 r.), co jest efektem dużego przyrostu liczby nisko-kwotowych transakcji WEB, POS i P2P.

Produkty PSP

• Usługę Przelew na telefon BLIK w 2021 r. udostępniły następujące banki: BOŚ Bank, Grupa SGB, Grupa BPS, Citi Handlowy,

• Usługę Płatności zbliżeniowe BLIK w 2021 r. udostępniły: Alior Bank, ING Bank Śląski, mBank, Millennium Bank, Santander, PKO Bank Polski,

• W 2021 r. kolejne banki udostępniły płatności BLIK w swojej aplikacji mobilnej – BOŚ Bank, Citi Handlowy, BS Brodnica,

• PKO Bank Polski wdrożył oznaczanie kontaktów na liście możliwych odbiorców Przelewu na telefon BLIK,

• Automatyczną autoryzację płatności bez kodu w zapamiętanym sklepie wdrożył PKO Bank Polski.

Rezultatem przeprowadzonych kampanii reklamowych były wysokie parametry w zakresie świadomości marki (spontaniczna 75%, wspomagana 97%, korzystanie z BLIKA 81%) i skłonności do polecania BLIKA przez użytkowników – wysoki wskaźnik NPS = 58 (średni wynik dla banków NPS = 15).

BLIK jest najsilniejszą marką dla użytkowników bankowości mobilnej i na koniec 2021 roku wyprzedza swoich globalnych konkurentów (indeks POWER BLIKA = 43,6%; VISA = 23,5%; Mastercard = 17,8%; GooglePay = 6,4%).

Tabele - szczegółowe dane transakcyjne w podziale na kanały płatności w latach 2020-2021.

Tabela 1. Struktura transakcji BLIK w 2021 r.

Tabela 2. Struktura transakcji BLIK w 2020 r.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: