Unia chce walczyć z dominacją Google, Amazona i Facebooka nowymi przepisami

Newsy
Opinie: 0
Unia chce walczyć z dominacją Google, Amazona i Facebooka nowymi przepisami

Prawdopodobnie już w pierwszej połowie 2022 roku ruszą formalne negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską a rządami państw UE na temat przedstawionego w grudniu br. przez KE pakietu rozwiązań prawnych regulujących działalność platform internetowych składającego się z Aktu o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act - DMA) oraz Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Acts - DSA).

 

Planowane regulacje mają na celu ograniczenie dominacji dużych platform internetowych takich jak Google, Amazon czy Facebook, która w opinii europejskich prawodawców daje im nie tylko znaczną przewagę rynkową nad konkurentami, ale również nadmierny wpływ na sposób funkcjonowania demokracji, respektowanie praw podstawowych, procesy społeczne i gospodarkę.

 

Celem aktu o rynkach cyfrowych (DMA) jest zapewnienie równych warunków działania wszystkim firmom internetowym, niezależnie od ich wielkości. Ustawa określi jasne zasady dla dużych platform – listę nakazów i zakazów – które mają na celu powstrzymanie ich przed narzucaniem nieuczciwych warunków na przedsiębiorstwa i konsumentów. Przykładem takich nieuczciwych praktyk są plasowanie usług i produktów oferowanych przez „strażnika dostępu” wyżej niż podobne usługi lub produkty oferowane przez inne firmy na jego platformie lub nie dawanie użytkownikom możliwości odinstalowania preinstalowanego oprogramowania lub aplikacji.

 

Przepisy mają wspierać innowacyjność, wzrost i konkurencyjność oraz pomóc mniejszym firmom i start-upom konkurować z bardzo dużymi graczami.

 

Akt o rynkach cyfrowych określi również kryteria identyfikujące duże platformy internetowe jako strażników dostępu i pozwoli Komisji Europejskiej przeprowadzać dochodzenia rynkowe, umożliwiając aktualizowanie obowiązków dla strażników dostępu w razie potrzeby i sankcjonowanie złych praktyk.

 

Druga z planowanych regulacji - Akt o usługach cyfrowych - koncentruje się na tworzeniu bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej dla użytkowników cyfrowych i firm, poprzez ochronę praw podstawowych online. Nowe prawo ma przeciwdziałać handlowi nielegalnymi towarami, wymianie nielegalnych usług i treści online oraz rozprzestrzenianiu dezinformacji przez algorytmy.

 

Akt o usługach cyfrowych da użytkownikom więcej kontroli nad tym, co widzą online: będą mogli zdecydować, czy zgadzają się na ukierunkowane reklamy, czy nie, i będą mieli jasne informacje na temat tego, dlaczego proponowane są im konkretne treści.

 

Nowe przepisy pomogą również chronić użytkowników przed szkodliwymi i nielegalnymi treściami w internecie. Znacznie poprawią proces usuwania nielegalnych treści, zapewniając, że jest to robione tak szybko, jak to możliwe. Pomogą również w walce ze szkodliwymi treściami, takimi jak dezinformacja polityczna lub w zakresie zdrowia, które nie muszą być nielegalne, i wprowadzą lepsze zasady dotyczące moderacji treści i ochrony wolności słowa. Użytkownicy zostaną poinformowani o usunięciu ich treści przez platformy i będą mieli możliwość odwołania się od tej decyzji.

 

Akt o usługach cyfrowych będzie również zawierać reguły zapewniające, że produkty sprzedawane online są bezpieczne i zgodne z najwyższymi standardami UE. Użytkownicy otrzymają również więcej informacji na temat prawdziwych sprzedawców produktów, które kupują online.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: