Ogromna kara dla Orange

Najważniejsze | Newsy | Promocje
Opinie: 0
Ogromna kara dla Orange

Sąd Apelacyjny potwierdził, że model automatycznego przedłużania umów na rynku telekomunikacyjnym na kolejny czas oznaczony jest niedopuszczalny. Sąd utrzymał w całości karę blisko 30 mln zł dla Orange i rekompensaty dla konsumentów.

 

Wyrok dotyczy decyzji UOKiK z 2016 r. Urząd nałożył na Orange Polska karę za przedłużanie umów na czas oznaczony bez wyraźnej zgody konsumentów. Wiązało się to dla nich z negatywnymi skutkami: zwrotem ulgi w przypadku wypowiedzenia umowy. Więcej

 

Od grudnia 2020 r. zasady przedłużania umów są korzystniejsze dla konsumentów. Przepisy Tarczy 3.0 wprost przewidują, że rozwiązanie umowy po jej przedłużeniu jest bezkosztowe. Podobne zmiany przewiduje też projekt ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej.

 

Postępowanie zostało wszczęte po skargach napływających do urzędu od rzeczników konsumentów i konsumentów korzystających z usług spółki.

 

Zakwestionowana przez UOKiK praktyka polegała na automatycznym przedłużaniu umów o kolejny czas oznaczony w sytuacji braku działania ze strony konsumenta. Jeżeli przed zakończeniem kontraktu klient nie podjął żadnych działań, przekształcała się ona w kolejną umowę zawartą na czas oznaczony. Było to 6 miesięcy w przypadku Neostrady oraz 12 miesięcy lub 24 miesiące w przypadku pozostałych usług stacjonarnych. Konsumentom, którzy wypowiedzieli ją przed upływem tego czasu, były naliczane wysokie kary.

 

Orange Polska nie zawsze jasno informował klientów o tym, co mogą zrobić, aby uniknąć automatycznego przedłużenia abonamentu. Nieprecyzyjne były też informacje przekazywane przez konsultantów w ramach telefonicznych rozmów w celu utrzymania abonentów. Padały w nich stwierdzenia takie jak: kończy się Panu umowa wraz ze wskazaniem daty rzekomego zakończenia. W rzeczywistości kontrakt nie ulegał rozwiązaniu, lecz przechodził na kolejny czas oznaczony.

 

Z rekompensaty publicznej przewidzianej w decyzji będą mogli skorzystać konsumenci, którzy jednocześnie spełnią warunki:

 

- byli stroną umowy zawartej z Orange Polska w dniu wszczęcia postępowania, czyli 8 maja 2014 r.

 

- Orange Polska narzuciła im postanowienie o automatycznym przedłużeniu umowy w sposób domyślny, a nie zgodnie z ich wyraźnym wyborem.

 

- Orange Polska automatyczne przedłużyła ich umowy na kolejny czas oznaczony w wyniku braku aktywnego działania konsumenta.

 

Pozostali konsumenci, którzy wypowiedzieli umowy przed majem 2014 r., będą mogli dochodzić swoich roszczeń na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i powołać się na tę decyzję

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: