Komputronik ma ogromne kłopoty - zakwestionowano prawidłowość rozliczeń VAT

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Komputronik ma ogromne kłopoty - zakwestionowano prawidłowość rozliczeń VAT

Komputronik oraz spółka zależna Komputronik Biznes złożyły 2 marca w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu wnioski o otwarcie postępowania sanacyjnego - poinformowała spółka w komunikacie.

Komputronik rozpoczął rozmowy z bankami w celu uzgodnienia dalszego modelu finansowania działalności spółki.

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego ma związek z wydaniem przez Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu - Delegatury w Lesznie negatywnych dla spółki decyzji dotyczących postępowań kontrolnych w zakresie podatku VAT za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2014 roku. Decyzje Komputronik otrzymał 2 marca.

W decyzjach organu zakwestionowano prawidłowość rozliczeń VAT emitenta w kontrolowanych okresach, w związku z czym wydano decyzję, na podstawie której powstało niewymagalne zobowiązanie w wysokości ok. 39,2 mln PLN (plus należne odsetki szacowane przez emitenta na 18,7 mln PLN).

Decyzje nie są prawomocne i wykonalne, a Komputronik przygotowuje odwołania, które rozpatrywać będzie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Komputronik oraz Komputronik Biznes złożyły wstępny plan restrukturyzacyjny. W przypadku obydwu spółek zakłada on m.in umorzenie wysokości wierzytelności głównych o 40 proc. i ich spłatę w kwartalnych ratach, umorzenie całości odsetek od zaległych wierzytelności należnych wierzycielom do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego oraz po tym dniu i umorzenie całości pozostałych wierzytelności ubocznych (koszty, opłaty, kary umowne itp.) od wszystkich rodzajów długów.

Spółki planują także ok. 20% redukcję zatrudnienia.

Komputronik poinformował także o rozpoczęciu rozmów z bankami - mBankiem, Santander Bank Polska, Millennium Bankiem oraz Bankiem Pekao - rozmów w celu uzgodnienia dalszego modelu finansowania działalności spółki. Jak podano w komunikacie, przedłużone pod koniec zeszłego roku umowy z mBankiem, Santanderem i Millennium zawierały klauzule, pozwalające bankom ograniczyć finansowanie Komputronika, jeśli w określonym terminie spółka nie dostarczy dowodu zakończenia kontroli skarbowych za rok 2014. Trzy wymienione banki odpowiadają za 94 proc. zewnętrznego finansowania spółki.

W komunikacie Komputronika podano, że w dniu 5 marca 2020 r. Bank Pekao wypowiedział spółce umowę kredytową natomiast Pekao Faktoring wypowiedział umowę faktoringową spółce Komputronik Biznes. Grupa Pekao odpowiadała za ok. 6 proc. zewnętrznego finansowania Komputronika.

Komputrnik poinformował także, że obecnie toczy się postępowanie podatkowe dotyczące prawidłowości rozliczeń podatku VAT za styczeń 2015 roku. W postępowaniu tym kwestionowane są rozliczenia podatku na kwotę 7,3 mln zł. Kontrola w tej sprawie została przedłużona do 29 kwietnia 2020 roku.

Komputronik w specjalnym komunikacie prasowym wyjaśnia sprawę ze swojej perspektywy. Treść tej informacji jest tutaj

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: