Konkurs "50.000 Mieszkaniec"

Newsy
Opinie: 1

Zasady konkursu "50.000 Mieszkaniec"

Konkurs rozpoczyna się 07.08.2001 roku o godzinie 00:01, a kończy z momentem rejestracji 50.000-nego Mieszkańca Miasta Plusa.

Nagrodami są dwa aparaty telefoniczne Nokia Communicator 9110i. Jedną dostaje ten Mieszkaniec, który osiedli się w Mieście jako 50.000-czny. Drugą dostaje ten, który namówi do osiedlenia się w Mieście jak najwięcej osób.

Mieszkańcy Miasta rekomendują abonentom Plus GSM lub użytkownikom Simplusa Miasto, co ma być uwieńczone osiedleniem się w Mieście nowych Mieszkańców (osiedlenie się oznacza rejestrację i postawienie domu). Każda nowa osoba osiedlająca się w Mieście Plusa w czasie trwania konkursu musi podać numer telefonu komórkowego mieszkańca, który zachęcił ją do osiedlenia się w Mieście Plusa. W ten sposób będziemy mogli nagrodzić najbardziej skutecznego "adwokata" Miasta.

Oznacza to także, że uczestnikami konkursu mogą być wszyscy Mieszkańcy. Nowy mieszkaniec (który wprowadził się do Miasta, namówiony przez innego mieszkańca) może sam zająć się "agitacją" i w ten sposób grać o Nokię Communicatora dla najskuteczniejszego namawiacza. W ten sposób wciąż ma szansę wygrać telefon.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu trzech dni od jego zakończenia. W domowym menu można obserwować swoją pozycję w rankingu namawiaczy. 

Regulamin konkursu "50.000 Mieszkaniec".

1. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest firma Matrix S.A. - administrator strony www.miastoplusa.pl we współpracy z firmą Polkomtel S.A. Polkomtel S.A. jest fundatorem konkursowych nagród.
2. Czas trwania konkursu.
Konkurs rozpoczyna się 7 sierpnia 2001 roku o godzinie 00:01, a kończy z momentem rejestracji 50.000-ego Mieszkańca Miasta Plusa.
3. Uczestnicy konkursu.
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy użytkownicy sieci Plus GSM.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Matrix S.A. oraz Polkomtel S.A, a
także najbliżsi członkowie ich rodzin.
4. Zasady konkursu.
W czasie trwania konkursu o nagrody ubiegać się mogą:
a) użytkownicy sieci Plus GSM, którzy zarejestrują się w Mieście Plusa jako jego Mieszkańcy;
b) Mieszkańcy Miasta, którzy zachęcą innych użytkowników sieci Plus GSM do osiedlenia się w Mieście Plusa - każdy osiedlający się w Mieście Plusa w czasie trwania konkursu podaje numer telefonu komórkowego osoby, która zachęciła ją do osiedlenia się w Mieście Plusa i wybudowania w nim domu.
5. Nagrody w konkursie
Nagrodami w konkursie są dwa telefony komórkowe Nokia 9110i.
Nagrody zostaną przyznane dwóm uczestnikom konkursu:
a) osobie, która osiedli się w Mieście Plusa jako 50.000-ny Mieszkaniec
b) osobie, która zachęciła do osiedlenia się w Mieście Plusa największą liczbę nowych Mieszkańców, do momentu osiedlenia się w nim 50.000-nego Mieszkańca.
W przypadku, gdy dwie lub więcej osób zachęci do osiedlenia się w Mieście tę samą liczbę nowych Mieszkańców, nagroda zostanie przyznana temu, kto jako pierwszy osiągnął wynik pretendujący go do nagrody (decyduje data z dokładną godziną rejestracji oddanego przez nowego Mieszkańca głosu).
6. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu trzech dni od jego zakończenia. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacje o wynikach konkursu zostaną również zamieszczone na łamach Gazety Miejskiej w pierwszy poniedziałek po zakończeniu konkursu.
7. Postanowienia końcowe
a) Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.miastoplusa.pl oraz w siedzibie Organizatora.
b) Niniejszy konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (dz. U Nr 68, poz.341 z późn. zm.).
c) Laureat konkursu może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny. W przypadku zrzeczenia się nagrody, nagroda ta automatycznie przechodzi na kolejnego laureata.
8. Wyjaśnienie pojęć użytych w regulaminie
Organizator - Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bema 89
Osiedlenie się w Mieście Plusa - zarejestrowanie się w Mieście Plusa oraz wybudowanie w nim domu przez nowego użytkownika

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: