Najważniejsze wydarzenia w sieci Plus GSM w 2001 r.

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 32

Rozwój sieci
W 2001 roku Polkomtel S.A. zakończył główny etap budowy swojej sieci szkieletowej. 
Jest to najdłuższa i najbardziej technologicznie zaawansowana sieć w technologii radiowej w kraju. Składa się z ponad 180 linii radiowej sieci transmisyjnej SDH o długości 4 350 km i kanałów STM1 o długości ponad 10 tys. km o przepustowości wynoszącej 155 Mb/s każdy, gdzie za pomocą jednego kanału może być przeprowadzonych jednocześnie 7 560 rozmów GSM. Sieć szkieletowa firmy Polkomtel łączy 160 miast w 16 największych rejonach administracyjnych Polski i pozwala uniezależnić się w codziennej działalności od dzierżawców łącz oraz zapewnić najwyższą jakość usług.
Sieć Plus GSM pozyskała szereg nowych elementów, które zwiększają jej funkcjonalność i podnoszą jakość usług.

 • Uruchomiono własną sieć synchronizacyjną wykorzystującą m.in. własny zegar atomowy. Pozwoli to na dalszy wzrost jakości świadczonych usług.

 • Polkomtel jako pierwszy w kraju i jeden z pierwszych operatorów na świecie zakończył z sukcesem testy platformy dla realizacji usług roamingu międzynarodowego w oparciu o GPRS.

 • Polkomtel jako pierwszy w kraju i jeden z pierwszych operatorów na świecie wdrożył technologie Camel, która umożliwi realizację szeregu usług w roamingu oraz usług sieci trzeciej generacji.

 • Uruchomienie warstwy tranzytowej w sieci Plus GSM umożliwi m.in. dalsze wdrażanie nowych produktów, usług i technologii w sieci Plus GSM

 • W końcu roku 2001 Plus uruchomił sieć transportową w standardzie ATM, co stanowi dalszy krok w kierunku realizacji sieci telefonii komórkowej zgodnej z trzecią generacją.

 • Zwiększenie wyposażenia stacji bazowych o 27.5% w celu zapewnienia maksymalnego dostępu do sieci.

 • Dostęp do stacji bazowych kształtował się na poziomie 99.4% czasu.

Usługi Plus GSM są obecnie dostępne na obszarze zamieszkałym przez 98% Polaków.

Pion Technologii Informatycznych dostarcza:

 • Ponad 3000 stanowisk roboczych, 300 serwerów produkcyjnych pracujących w reżimie 24h/7/365

 • Sieć korporacyjna 7000 km łącząca ponad 60 lokalizacji, w większości 2Mbps, 1400 urządzeń sieciowych, w części jest to najnowocześniejsza sieć szkieletowa MPLS, w części sieć ATM pracująca z prędkością 622 Mbity.

 • Kilkadziesiąt nowoczesnych aplikacji wspomagających działalność operacyjną w tym SAP R/3, aplikacje billingowe, hurtownia danych

 • Wielokrotnie nagradzane w kraju i za granicą produkty dla abonentów Plus GSM 

 • Wszyscy pracownicy firmy wyposażeni są w przynajmniej jeden komputer, ponad 20% - zarówno komputer stacjonarny jak i laptop, telefon komórkowy, telefon stacjonarny (będący częścią stacjonarnej sieci korporacyjnej).

 • Pełna mobilność każdego pracownika firmy. Dzięki zastosowaniu technologii HSCSD każdy pracownik posiadający laptop może posiadać zdalny dostęp do sieci korporacyjnej i Internetu.

 • Nowoczesny system konferencyjny oparty o IP. Regularne spotkania z Regionami, oparte o ten system.

 • Najlepiej zinformatyzowana firma w 2000 roku wg rankingu TELEINFO

 • Druga najbardziej skomputeryzowana firma w 2001 r.

Marketing

Rok 2001 przyniósł wiele nowych rozwiązań dla segmentów: indywidualnego i biznesowego.

 

 

Oferta dla klientów indywidualnych


Klientom zaoferowano wiele możliwości nabycia telefonów na bardzo atrakcyjnych warunkach promocyjnych, w tym - dzięki promocjom - możliwość skorzystania z nowoczesnych technologii:

 • W ramach promocji "Pakiet 3G" zaoferowano, w cenie po 1 zł netto pakiety: 3 GB na dostęp do Internetu i 10 MB na dostęp do WAP z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych GPRS

 • Oferta promocyjna "Pakiet 3G Plus Siemens" obejmowała dwa telefony w atrakcyjnych cenach, obsługujące pakietową transmisję danych GPRS wraz z promocyjnymi stawkami na dostęp - za pośrednictwem GPRS - do Internetu (3 gr./100 KB) i stron WAP (3 gr/10 KB).

Udostępnionych zostało kilkadziesiąt usług, w tym:

 • Nowe taryfy: Czasami, Często, Non Stop

 • Usługi roamingowe: serwis powitalny SMS Welcome w 15 językach, Głosowy Serwis Informacyjny 3131 o Warszawie i Krakowie, dostępny w 5 językach.

 • Usługi lokalizacyjne, w tym serwis Pilot Plus obejmujący 40 tys. miejscowości w Polsce, informujący o najbliższych bankach, restauracjach, campingach, bankomatach 

 • Usługi informacyjne: Książka Telefoniczna Abonentów Plus GSM, Info Plus - serwis informacyjny oparty o SMS, "Encyklopedia PWN", serwis SMS Plus Portal umożliwiający zakładanie prywatnych serwisów informacyjnych SMS, kilkadziesiąt serwisów audiotekstowych i SMS Premium, w tym takie jak "Fakty TVN", "Kropka nad i"

 • Plus Tobie i Plus Tobie II - programy nagradzające abonentów dodatkowymi bezpłatnymi minutami na rozmowy za staż w sieci

 • Usługi skierowane do młodzieży: Chat Plus - usługa umożliwiająca prowadzenie pogawędki za pośrednictwem telefonu komórkowego, pod przybranym pseudonimem, Rozrywka Plus - pakiet serwisów rozrywkowych, takich jak Gry SMS, Quiz, Dzwonki, Logo, Ikony, Graffiti Plus...

 • Usługi m-commerce umożliwiające zarządzanie kontami bankowymi drogą SMS w bankach: Inteligo, M-Bank, PKO S.A., WBK

 • W ramach oferty pre-paid uruchomiona została druga taryfa Simplus - Mono oraz usługi Krótkim Kodem, umożliwiające użytkownikom zarządzanie własnym kontem z poziomu telefonu, bez konieczności łączenia się z konsultantem.

Użytkownikom Simplus zaoferowano jako pierwsze na rynku:

 • Dostęp do poczty elektronicznej SimplusNet w ponad 100 krajach świata,

 • Bezgraniczny Odbiór SMS - bezpłatna usługa roamingowa, umożliwiająca odbieranie SMSów.

 • Głosowy Serwis Informacyjny 3232 dostarczający kompleksowych danych o 8 miastach Polski,

 • Serwis wyborczy - we wrześniu Polkomtel uruchomił specjalną usługę SMS polegająca na przekazywaniu najbardziej aktualnych informacji związanych z wyborami do Sejmu.

 

Oferta dla klientów biznesowych i instytucjonalnych:

 • POS Plus z PolCard - usługa powalająca na obsługę kart kredytowych z terminali elektronicznych wyposażonych w modemy GSM; 

 • Pakiet Plus - usługi wykorzystujące zasoby transmisyjne Polkomtel, umożliwiające integrację usług sieci mobilnej z usługami sieci stacjonarnej. Serwisy te pozwalają na świadczenie klientom kompleksowych usług telekomunikacyjnych.

 • Strefa Biurowa - usługa zapewnia organizację sieci wewnętrznych w oparciu o sieć Plus GSM.

 • Monitoring operacyjny i przemysłowy

 • W IV kwartale 2001 uruchomiono nowatorską na rynku polskim usługę Plus Turbo, umożliwiającą korzystanie z dwóch numerów telefonów przy użyciu jednej karty SIM.

Roaming:

Telefonu w sieci Plus GSM można używać w ponad 106 krajach na sześciu kontynentach w sieciach 206 operatorów. To najbogatsza oferta roamingowa na polskim rynku.


Obsługa klienta
W 2001 r. konsultanci Pionu Operacyjnego odebrali ponad 9 milionów połączeń od klientów Plus GSM. Łączny czas konwersacji klientów z konsultantami to prawie 39 lat. Klienci dzwonili średnio co 4 sekundy. Co 23 sekund Dział Aktywacji rejestrował wprowadzenie do systemu bilingowego danych nowego klienta. W tym samym czasie wykonano ponad 400 tys. zmian na kontach na pisemne życzenia klientów, z czego co 10 zmiana została wykonana za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK). 

W ubiegłym roku w Punktach Obsługi Klienta swoje sprawy załatwiło prawie 700 tys. klientów. Średnio, co pół minuty w POK obsługiwany był nowy klient.

Automatyczny System Informacji Głosowej (Interactive Voice Response - IVR) - w październiku 2001 roku Polkomtel wprowadził nową usługę Plus Kod, która w prosty sposób umożliwia identyfikowanie abonentów Plus GSM, kontaktujących się z Działem Obsługi Klienta. Dzięki niej można szybko i łatwo uzyskać niezbędne informacje o swoim koncie. 

Plus Kod poprzez IVR umożliwia również samodzielny dostęp informacji na temat: 

 • bieżących, niezafakturowanych należności dla:

  • całego konta oraz dla wybranego numeru zarejestrowanego na koncie (Plus Kod 5) 

  • numeru, z którego wykonywane jest połączenie (Plus Kod 4) 

 • kwoty, daty wystawienia i terminu płatności ostatniej faktury; 

 • kwoty oraz daty ostatniej dokonanej płatności; 

 • kwoty ewentualnych zaległości na koncie. 

W 2001 roku system IVR dla klientów abonamentowych obsłużył 2,3 miliona połączeń, a łączny czas spędzony przez klientów w systemie wyniósł prawie 12 lat. Poprzez system IVR użytkownicy Simplus wykonali prawie 9 milionów doładowań swoich kont spędzając na tej czynności łącznie ponad 10 lat. Klienci Simplus dokonywali doładowania poprzez system IVR średnio co 3 sekundy.

Polkomtel S.A. posiada certyfikaty ISO 9002 w następujących obszarach działalności: 

 • w zakresie rozpatrywania reklamacji oraz pism klientów dotyczących działalności Polkomtel S.A., 

 • w zakresie rejestrowania danych klientów i udostępniania usług w sieci Plus GSM. 

 • w zakresie telefonicznej obsługi klientów oraz wykonywania zmian na kontach klientów na telefoniczne i pisemne 

 • w zakresie wykonywania napraw sprzętu telefonicznego abonentów sieci PLUS GSM. 

Certyfikaty ISO 9002 zostały przyznane przez KEMA QUALITY B.V.

W lutym 2001 roku Polkomtel udostępnił abonentom alternatywną drogę kontaktu z Działem Obsługi Klienta poprzez pocztę elektroniczną. Jest to prosty sposób otrzymania niezbędnych informacji bez konieczności telefonicznego kontaktu z konsultantami.

W marcu 2001 roku Polkomtel zaoferował klientom nową formę płatności, która umożliwia klientom dokonanie płatności za świadczone usługi telekomunikacyjne bez konieczności osobistego udziału w transakcji. Płatność dokonywana jest przez bank klienta bezpośrednio na konto operatora.

Nagrody i wyróżnienia

Polkomtel S.A. otrzymał w 2001 r.:

 • Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii "Najlepsze Polskie Przedsiębiorstwo w roku 2000" 

 • Orzeł "Rzeczpospolitej" za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii "Przedsiębiorstwa Infrastrukturalne" pod względem efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego, rzeczowego i finansowego 

 • Wyróżnienie dziennika "Prawo i Gospodarka" za pierwsze miejsce w rankingu "Przedsiębiorstwo infrastrukturalne". Ranking został przygotowany w oparciu o wyniki badań Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Pracownicy
31 grudnia 2001 r. w Polkomtel S.A. pracowały 2,663 osoby, o 15.8 % więcej niż na koniec 2000 r. (2,300 osób).

Opinie:

Opinie archiwalne (32):

Komentuj

Komentarze / 32

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-02-25 14:23
  Właściwie najbardziej z tych wszystkich danych z których bardzo dużo jest na duży +,ucieszyło mnie podane na końcu o zwiększeniu zatrudnienia w naszym kraju,gdzie firmy w wiekszości tylko redukuja zatrudnienie dobrze to świadczy o rozwoju firmy,tak trzymać.
  0
 • Users Avatars Mini
  gawrosz pisze: 2002-02-25 14:39
  I powiało optymizmem... Same plusy... Natomiast mnie jako laika bardzo interesuje jaki wpływ na wzrost jakości usług ma posiadanie własnego zegara atomowego... Bo z p-ktu widzenia operatora ma to jakiś sens ale dla abonenta?! Czyżby do tego czasu minuta połączenia nie była minutą?... ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  mr.bond pisze: 2002-02-25 14:56
  Nie da sie ukryc, ze takie zestawienie robi wrazenie!
  0
 • Users Avatars Mini
  AnCzar pisze: 2002-02-25 15:00
  Bardzo dobre! Należy się chwalić swymi osiągnięciami i nie należy sie tego wstydzić. Uważam PlusGSM za najlepiej rozwiniętą technologicznie sieć i to co tutaj przeczytałem potwierdza mój osąd. Decydując się na wybór operatora nie należy się kierować jakąś atrakcyjną promocją akurat oferowaną, tylko ocenić możliwie wszystkie aspekty funkcjonowania danej sieci a wtedy nie trzeba będzie żałować wyboru i szukać sposobu zmiany. Tak trzymać - być najbardziej rozwiniętą technologicznie siecią GSM.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-25 15:05
  W zasadzie to same pozytywy, ciekaw jestem, jak wyglądałoby zestawienie porażek :) Ale gratulacje za wprowadzenie m-bankingu w najnowszej promocji :)
  0
 • Users Avatars Mini
  marcusmz pisze: 2002-02-25 15:15
  Po przeczytaniu tego news'a, aż miło być abonentem +GSM :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  drozda pisze: 2002-02-25 15:38
  Gawrosz: Chodzi tu o uruchomioną przez + szkieletową sieć transportową SDH.W takich sieciach wykorzystuje się zegary atomowe ewentualnie GPS (też b. dokładne źródło czasu) do synchronizacji poszczególnych węzłów sieci.Cały ten tekst pachnie jedną wielką amatorszczyzną nieinżyniera (vide dostep do Simplusnet w ponad 100 krajach świata :) niby prawda ale myśle że internet jest już dostępny z każdego miejsca Ziemi nie wymieniając stacji kosmicznej Alfa :) pewnie komuś pomyliło się z roamingiem w Sim+)
  0
 • Users Avatars Mini
  zajcol pisze: 2002-02-25 15:49
  Eeee tam chwalipiety ;-) pzdr
  0
 • Users Avatars Mini
  robru pisze: 2002-02-25 16:03
  no to może w 2002 obniżyli by ceny?...
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2002-02-25 16:14
  Duzo tych wydarzen i zmian nastapilo w 2001 r. Fajnie wyglada łączna ilość rozmów odebranych przez BOK - 39 lat. No i nareszcie jakas firma gdzie wykazano wzrost zatrudnienia. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  eljocik pisze: 2002-02-25 16:30
  A EFR dalej nie dziala...
  0
 • Users Avatars Mini
  zbooy pisze: 2002-02-25 16:41
  "Dostęp do poczty elektronicznej SimplusNet w ponad 100 krajach świata" a w pozostalych jakis zakaz?
  0
 • Users Avatars Mini
  amipro pisze: 2002-02-25 16:55
  Brawo dla PLUS-a ! Chcialbym jednak zobaczyc na GOL-u newsy "Najważniejsze wydarzenia w sieci ERA GSM w 2001 r." i " Najważniejsze wydarzenia w sieci IDEA GSM w 2001 r." mysle ze te firmy tez maja sie czym pochwalic...
  0
 • Users Avatars Mini
  Amper pisze: 2002-02-25 16:55
  Chwała Plusowi. Mam nadzieję, że pozostali operatorzy ( w tym też stacjonarni ) przygotują takie krótkie podsumowania. Szkoda tylko, że brak tu informacji o aktywnych abonentach i Simplusowcach. Ale nie o ilości zawieranych umów nowych, tylko aktywnych użytkowników, bez lewusów.
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-02-25 18:50
  poprosze podobne newsy z 2 pozostalych sieci to bedzie jakies porownanie
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-25 19:14
  oj czyzby to byl jakis "tydzien PLUSA" tyle newsow o tej sieci:)))a moze teraz PLUS przebil IDEE i wiecej zaplacil GSMonline za mozliwosc zareklamowania sie??:))))
  0
 • Users Avatars Mini
  Zdzisław Dyrman pisze: 2002-02-25 20:38
  Do eljocika: Był sobie taki Pan w starożytności, był Rzymianinem, ten Pan znaczy się, Scypion się nazywał. Słynął (ponoć) z tego, że w każdym przemówieniu musiał odwołać się do zburzenia Kartaginy. Śmiertelnie nudny był ten Pan...
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-25 21:15
  I znow kolejne wiesci o plusie! Bardzo dobrze jest to przedstawione i nalezy gratulowac plusow! Kiedys bylo wiele newsow na temat idei, zas teraz plus ma swoje 5 minut, za 5gr! ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  chris_ek pisze: 2002-02-25 21:22
  no to moze sprobuja dogonic Ere ?
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-25 21:49
  Raczej jest to niemozliwe, ale przeciez era nie pokazala jeszcze swoich wynikow! Moze ostatnio poszlo im gozej niz konkurencji!?? Trzeba poczekac na takie podsumowania u wszystkich trzech bo narazie to mozemy gdybac i przypuszczac jak bylo u innych!
  0
 • Users Avatars Mini
  hejo pisze: 2002-02-25 23:07
  pierdu pierdu = Dostęp do stacji bazowych kształtował się na poziomie 99.4% czasu. to tak aby u nich panował duży natłok co świadczy raczej o niedoinwestowaniu w sieć. Zawsze Plus był postrzegany jako największy skąpiec - patrz EFR czy GSM1800 w Warszawie. W tym roku też cienko - prawie nikogo nie było w Cannes. Z czym do ERY i Centa.
  0
 • Users Avatars Mini
  eljocik pisze: 2002-02-25 23:55
  Do Zdzislawa Dyrmana: ...podobnie jak twoj stosunek do mnie.
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-26 00:15
  Gratuluje plusowi, milo jest poczytac takie informacje mi jako abonentowi tej sieci :)) A ze w jakims stopniu sa one koloryzowane to jest naturalne, bo zadna firma nie bedzie mowila o nawet drobnych potknieciach i nie ma znaczenia czy jest to telkom czy fabryka zabawek :)) A podobno nic sie nie dzieje w polskim GSM :)))) a w skali roku jak sie to czyta to troche sie wydarzylo. A jak ktos tu wyzej wspomnial to zarowno era jak i idea rowniez ma sie czym pochwalic, ale w tej kwesti plus byl pierwszy a jezeli roznice i tak beda niewielkie bo wszystkie sieci ida w zasadzie rowno, z drobnymi odstepstwami :) Pozdrawiam G®
  0
 • Users Avatars Mini
  Error pisze: 2002-02-26 00:16
  imponujace dane...
  0
 • Users Avatars Mini
  guclaw pisze: 2002-02-26 02:27
  Po przeczytaniu tego newsa podskoczy mi czas na stronie ale ogólnie to cieszę się że jestem właśnie w tej sieci a nie w innej.
  0
 • Users Avatars Mini
  efen pisze: 2002-02-26 09:09
  wszystkie te dane robia wrazenie ale szkoda ze "co dobre to drogie"
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-26 09:45
  Zyj nadzieja tak jak wszyscy, a na pewno kiedys wszystko stanieje, bo musi! takie jest prawo postepu! ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  bob_gr pisze: 2002-02-26 09:47
  No fajnie PLUS zaprezentowal swoje osiagniecia za 2001. Ciekawe czy inni operatorzy zrobia to samo. Faktem jest ze moze cieszyc zwiekszenie zatrudnienia.
  0
 • Users Avatars Mini
  drozda pisze: 2002-02-26 11:47
  hejo: dostęp do stacji bazowych na poziomie 99,4% oznacza że przez taki procent czasu jaki upływa przez 365 dni w roku BTS-y były dostepne dla użytkowników czyli "nie lezały" Oczywiście przez 100% czas dostępu rozumie się sytuację taką że żaden z uruchomionych BTS-ów nawet na sekundę nie był niedostępny :)))Radzę się doedukować a później obrzucać błotem .....
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-02-26 12:06
  sorry za spacje, ale gol tego linku calego nie chcial puscic :-(((
  0
 • Users Avatars Mini
  waldus pisze: 2002-02-27 01:43
  A te wszystkie "przyjemnosci" to dopiero musialy kosztowac
  0
 • Users Avatars Mini
  hubert pisze: 2002-02-28 15:09
  :(((( myslalem, ze pojawi sie prawdziwy link... Na forum mBanku to dziala...
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: