Nokia i Omnitel Vodafon podpisały umowę na dostawę sieci 3G

Newsy
Żródło: Nokia
Opinie: 0

W ramach umowy Nokia dostarczy firmie Omnitel Vodafon kompletną sieć bezprzewodową trzeciej generacji łącznie z rdzeniem infrastruktury bezprzewodowej, w tym elementy sieciowe potrzebne do pakietowego i komutowanego przesyłu danych oraz inne usługi tego typu. Ponadto Omnitel Vodafon kupi od firmy Nokia sprzęt do sieci dostępu radiowego 3G (Radio Access Network - RAN).
Umowa została zawarta na trzy lata. Wartość dostaw w początkowym okresie szacuje się na 150 mln euro. Według ustaleń kontraktu Nokia i Omnitel Vodafon utworzą w Mediolanie centrum obsługi - Service Application Centre - służące do prac nad zastosowaniami sieci nowej generacji. Uzupełnieniem tej inicjatywy ma być centrum technologiczne - Technology Centre - które będzie prowadzić badania nad rozwojem sieci 3G i sprzętu, w niej wykorzystywanego. 
Dostawy sprzętu rozpoczną się natychmiast, natomiast komercyjne uruchomienie sieci nastąpi w drugiej połowie 2002 roku.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: