Nowe prawo telekomunikacyjne pod obstrzałem

Newsy
Żródło: Puls Biznesu
Opinie: 0

Eksperci prawni, zgomadzeni na seminarium Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Komitetu Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej, zakwestionowali zgodność z Konstytucją zapisów Prawa Telekomunikacyjnego oraz przepisów wykonawczych, w tym zwłaszcza rozporządzenia ministra łączności w sprawie trybu i warunków przeprowadzania przetargów na koncesje za telefonię stacjonarną. Zdaniem uczestników seminarium, niezgodne z prawem jest pobieranie opłat za wydanie koncesji operatorom telefonii stacjonarnej. Do tej pory wpłacili oni ok. 360 mln EURO, a pozostałe do uregulowania zobowiązania z tego tytułu szacuje się na ok. 400 mln EURO. Według komunikatu z seminarium, już wkrótce można się spodziewać wniosku w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli ten podzieli krytyczne opinie, budżet będzie musiał zwrócić operatorom już wpłacone raty za koncesje (300 mln EURO) wraz z odsetkami. Oznacza to, że łącznie Skarb Państwa musiałby zwrócić operatorom ok. 526 mln EURO. Niezależni operatorzy telefonii stacjonarnej domagają się, aby do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, rząd zawiesił obowiązek wpłat kolejnych rat opłat koncesyjnych.

Jak poinformowano, w Sejmie przygotowywany jest projekt ustawy, która umożliwi konwersję opłat koncesyjnych na zobowiązania inwestycyjne niezależnych operatorów telefonii stacjonarnej. Konwersja powinna zwiększyć bezpośrednie wpływy do budżetu z ok. 400 mln Euro (pozostałe raty opłat koncesyjnych) do 1,33 mld Euro i pomóc w stworzeniu ok. 80 tys. nowych miejsc pracy.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: