Opis usługi "Biznes Grupa" w sieci Idea - materiały operatora

Newsy
Żródło: Idea
Opinie: 19

Usługa Biznes Grupa została stworzona dla firm korzystających z usług sieci Idea. Działanie usługi jest oparte na platformie Sieci Inteligentnych (IN), dzięki czemu posiada szerokie możliwości. Usługa jest dostępna dla użytkowników planu taryfowego Meritum.
Abonenci posiadający aparaty Idei mają możliwość wykonywania tańszych połączeń między posiadanymi przez nich telefonami Idea należącymi do jednej grupy oraz przydzielania praw do wykonywania połączeń poza grupę poszczególnym członkom. Oznacza to, że wszyscy pracownicy będą mogli łączyć się z innymi telefonami należącymi do grupy (tańsze połączenia), ale nie wszyscy będą mogli telefonować poza grupę.


Restrykcje (opcje) w BG. 
Usługa oferuje trzy poziomy restrykcji, opcji (prawa do połączeń wychodzących oraz przychodzących). Restrykcje pozwalają na kontrolę wydatków poprzez ograniczenie możliwości wykonywania rozmów wychodzących poza Biznes Grupę, niezależnie dla każdego członka grupy.

 • opcja pełna - Członek Biznes Grupy może wykonywać i odbierać wszystkie połączenia; 

 • opcja standardowa - Członek Biznes Grupy może telefonować tylko do członków Biznes Grupy, ale odbiera wszystkie połączenia przychodzące; 

 • opcja ograniczona - Członek Biznes Grupy może wykonywać i odbierać połączenia wyłącznie w obrębie grupy; 

Próba połączenia się z numerami należącym do Biznes Grupy i mającymi ustawione restrykcje ograniczoną poprzez numer nie należący do Biznes Grupy kończy się komunikatem: Połączenie przychodzące i wychodzące poza Biznes Grupę nie mogą być zrealizowane. Analogicznie, w przypadku gdy użytkownik Biznes Grupy bez prawa wykonywania połączeń wychodzących poza Biznes Grupę próbując dzwonić poza nią, usłyszy podobny komunikat.
Lista połączeń dozwolonych w BG.
Dla opcji ograniczonej i standardowej w związku z niemożnością wykonania połączeń wychodzących poza Biznes Grupę istnieje możliwość zdefiniowania dodatkowych numerów nie należących do grupy, pod które użytkownik może wykonywać połączenia wychodzące. Numery dozwolone znajdują się na dwóch niezależnych listach: 

 • lista użytkownika 

 • lista firmowa 

Każda z list może zawierać do pięciu dowolnych numerów telefonów różnych operatorów.

 • Lista firmowa jest tylko jedna (maksymalnie 5 numerów telefonów) i przypisana dla wszystkich Użytkowników Biznes Grupy z opcją ograniczoną lub standardową; 

 • Lista użytkownika może być przypisana dla każdego Użytkownika indywidualnie, co oznacza, że każdy członek Biznes Grupy z opcją ograniczoną lub standardową może posiadać do pięciu różnych numerów telefonów wcześniej zdefiniowanych przez siebie. 

Numery na liście firmowej i Użytkownika mogą być modyfikowane.

Łączenie Biznes Grup.
Łączenie Biznes Grup nie jest możliwe, jeśli znajdują się one na różnych kontach abonenckich lub/i zawierają plany taryfowe inne od Meritum 20 - 250. 

Numery specjalne w BG.
Każdy członek grupy bez względu na poziom restrykcji (opcję) ma możliwość wykonywania połączeń z numerami alarmowymi: 997, 998, 999, 112 oraz bezpłatnymi numerami specjalnymi Idei: *22, *501. Pozostałe specjalne numery operatora (płatne *888, *123) mogą być dostępne tylko dla członków mających prawo do wykonywania połączeń poza grupę.

SMS w BG.
Każdy członek grupy bez względu na poziom restrykcji (opcję) ma możliwość korzystania z usługi Short Message Service. Opłata za wysłanie wiadomości naliczana jest według cennika. Możliwość wysyłania wiadomości SMS nie podlega restrykcjom.

Poczta głosowa w BG.
Każdy członek grupy bez względu na przypisany do jego numeru poziom restrykcji może bezpłatnie uzyskiwać połączenia (korzystając ze swojego telefonu) z pocztą głosową poprzez: *501.

Przekierowanie połączenia w BG.
Analogicznie do połączeń inicjowanych przez członków Biznes Grupy przekierowanie połączeń jest uzależnione od przypisanego do numeru poziomu restrykcji. Jeżeli członek grupy ma możliwość telefonowania poza grupę może również definiować przekierowanie połączeń poza grupę. W przypadku opcji ograniczonej lub standardowej połączenia przychodzące mogą zostać przekierowane na inne telefony z danej grupy lub numery wcześniej zdefiniowane jako numery dozwolone.

Rozmowy międzynarodowe w BG.
Możliwość wykonywania połączeń międzynarodowych uzależniona jest od ustawień poziomu restrykcji. Oznacza to, że aby członek Biznes Grupy posiadał dostęp do tej usługi, nie może mieć założonej blokady połączeń międzynarodowych.

Roaming w BG.
Restrykcje ustawiane w ramach Biznes Grupy nie działają, jeżeli Użytkownik przebywa za granicą. Jeżeli Abonent będzie miał włączony roaming i połączenia międzynarodowe, będzie mógł wykonywać i odbierać połączenia za granicą.

Pozostałe usługi w BG.
Pozostałe usługi ze standardowego pakietu usług dodanych (zawieszenie połączenia, informacja o połączeniu oczekującym, połączenie konferencyjne) oraz usługi dodatkowe (CLIR, blokady połączeń, usługi transmisji danych i faksów) mogą być wykorzystywane na warunkach ogólnych z uwzględnieniem poziomu restrykcji.

Aktywacja Biznes Grupy.
Aktywacja Biznes Grupy możliwa jest w porozumieniu z handlowcem opiekującym się firmą zainteresowaną włączeniem tej usługi. Do zdefiniowania listy numerów poziomów restrykcji potrzebny jest odpowiedni formularz dostarczany przez handlowca bezpośrednio do klienta zainteresowanego założeniem Biznes Grupy. Usługa ta dostępna jest tylko dla abonentów objętych ofertą Meritum.

Warianty Biznes Grupy w nowej ofercie Meritum.
Biznes Grupa obejmuje połączenia pomiędzy telefonami sieci Idea znajdującymi się na jednym koncie abonenckim. Usługa dostępna jest w planach taryfowych Meritum 20 - 250 i działa wyłącznie w tychże planach taryfowych. W ramach oferty Meritum stworzono 3 warianty usługi z różnymi stawkami na połączenia pomiędzy telefonami będącymi w Biznes Grupie i dostępnością w zależności od ilości aktywacji:

1. Mała Biznes Grupa

 • dostępna od 6 aktywacji

 • opłata za minutę połączenia - 0,48 PLN

 • opłata za połączenie naliczana jest za każde rozpoczęte 15 sekund

2. Średnia Biznes Grupa

 • dostępna od 20 aktywacji

 • opłata za minutę połączenia - 0,32 PLN

 • opłata za połączenie naliczana jest za każde rozpoczęte 15 sekund

3. Duża Biznes Grupa

 • dostępna od 100 aktywacji

 • opłata za minutę połączenia - 0,24 PLN

 • opłata za połączenie naliczana jest za każde rozpoczęte 15 sekund

Opłata za połączenia w BG naliczana jest za każde rozpoczęte 15 sekund.
Opłata abonamentowa 10,00 PLN.

Korzyści dla użytkownika BG.

 • Nawet ponad 80% tańsze połączenia na numery wewnątrz Biznes Grupy;

 • Brak konieczności limitowania dłuższych połączeń pomiędzy pracownikami dzięki znacznemu obniżeniu kosztu połączeń;

 • Możliwość kontroli wydatków dzięki dostępnej funkcji definiowania restrykcji na połączenia dla każdego numeru działającego w Biznes Grupie;

 • Możliwość tworzenia list numerów: użytkownika oraz firmowej dla każdego numeru w Biznes Grupie;

 • Przejrzyste przedstawienie szczegółów rozmów w podziale na połączenia wewnątrz i poza Biznes Grupę;

 • Możliwość dopasowania rodzaju Biznes Grupy do wielkości Firmy. Klient może wybierać w zależności od liczby aktywnych telefonów na koncie Meritum 20 - 250 spośród Małej, Średniej i Dużej Biznes Grupy;

 • Obniżanie kosztów dzięki Biznes Grupie możliwe jest już od 6 aktywnych telefonów na koncie;

 • Znaczne zmniejszenie wydatków, dzięki możliwościom jakie daje pakiet usług dodatkowych między innymi taktowanie co 15 sekund przy wszystkich rodzajach Biznes Grup.

Usługa jest objęta opłatą abonamentową oraz opłatą za modyfikację parametrów ustawień restrykcji ujętą w Cenniku usług.
Każda z Biznes Grup działa niezależnie od usług Korporacyjnych Pakietów Głosowych.
W przypadku subkont BG jest rozbita dla każdego subkonta.

Opinie:

Opinie archiwalne (19):

Komentuj

Komentarze / 19

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: