Orange zmienia abonament - będzie nowy pakiet

Najważniejsze | Newsy | Promocje
Opinie: 0
Orange zmienia abonament - będzie nowy pakiet

Od 26 lipca 2024 roku Orange wprowadza zmiany w cenniku usług oferty Abonament Komórkowy III.

Co się zmienia?

Dodana zostaje nowa cykliczna usługa „Dodatkowy pakiet danych 10 GB” za 10 zł miesięcznie.

Usługa umożliwia korzystanie z pakietu danych w Polsce w każdym okresie rozliczeniowym.

Pakiet można aktywować i dezaktywować w Mój Orange lub kontaktując się z obsługą klienta.

Niewykorzystane dane nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

Czy są konieczne dodatkowe działania?

  • jeśli abonent akceptuje zmianę, to nie trzeba nic robić.
  • jeśli abonent nie zgadzają się na tę zmianę, może wypowiedzieć umowę do dnia wejścia w życie zmiany.

W przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony, z powodu braku akceptacji zmian w cenniku, operatorowi przysługuje roszczenie o zapłatę ulgi przyznanej w związku z zawarciem umowy. Będzie ona pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: