Play kupił kolejny blok 3,7 GHz dla usług 5G

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0

PAGI, firma świadcząca usługi telekomunikacyjne B2B, sprzedała P4 posiadane pasmo częstotliwości 3,7 GHz.

Częstotliwości pozwalają na świadczenie usług 5G w Warszawie i sąsiadujących powiatach.

Strony uzyskały już prawomocną decyzję UKE dotyczącą zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości.

PAGI zachowa prawa do korzystania z częstotliwości do końca 2018 roku, co pozwoli na zapewnienie niezakłóconej dostawy usług telekomunikacyjnych do obecnej bazy klientów.

Sprzedawane częstotliwości 3,7 GHz pozwalają na świadczenie telekomunikacyjnych usług 5G w woj. mazowieckim, w tym w Warszawie oraz 76 innych miejscowościach. 

Treść raportu na GPW:

Zarząd ALTA S.A. powziął w dniu 2.01.2018r. informację, że Powszechna Agencja Informacyjna S.A _dalej PAGI S.A, Sprzedająca_ i P4 Sp. z o.o. _Nabywca, operator sieci Play, Spółka zależna od Play Communicatios S.A._ zawarły w dniu 30.12.2017r. warunkową Umowę dotyczącą przeniesienia praw do dysponowania i zobowiązania do udostępniania częstotliwości radiowych. 

Umowa zostanie zrealizowana pod warunkiem uzyskania prawomocnej decyzji Prezesa UKE na mocy której, zostanie dokonana zmiana podmiotu dysponującego tzw. rezerwacją częstotliwości. 

Warunek zawarcia umowy sprzedaży dotyczy:

  • W terminie do dnia 10 stycznia 2018 r. Nabywca złoży wniosek do UKE na przejęcie całości uprawnień i obowiązków wynikających z Rezerwacji w odniesieniu do Częstotliwości.
  • Umowa uzyska prawomocną pozytywną decyzję Prezesa UKE, na mocy której zostanie dokonana zmiana podmiotu dysponującego Rezerwacją na Nabywcę. Decyzja będzie uznawana przez Strony za ostateczną i prawomocną, jeśli w terminie 45 dni od dnia jej doręczenia nie wpłynie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ani wniosek do Prezesa UKE o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożona przez którąkolwiek ze Stron lub inny podmiot działający jako strona lub na prawach strony.

Umowa dotyczy sprzedaży pasma częstotliwości 3,7 GHz. Pasmo pozwala na świadczenie usług telefonii komórkowej w technologii 5G. Pasmo 3,7 GHz może obsłużyć w regionie mazowieckim Warszawę i 76 innych miejscowości, co odpowiada świadczeniu usług dla 3 mln ludności w technologii 5G.

Kwota transakcji odpowiada wartości pasm częstotliwości dla transakcji zawieranych w krajach sąsiednich i wynosi około 8 mln zł.

Transakcja wpłynie na aktualizację wyceny akcji PAGI S.A. w księgach ALTA S.A. a przeszacowanie może wynieść _wzrost_ około 1 mln zł. 

Informacje o negocjacjach w sprawie sprzedaży częstotliwości Zarząd ALTA S.A. opublikował w raporcie bieżącym 24/2017 z dn 12.12.2017r.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: