Restrukturyzacja w Elektrimie do końca roku

Newsy
Żródło: Rzeczpospolita
Opinie: 0

Do końca roku zarząd Elektrimu przedstawi inwestorom nową strategię firmy. 

Umowa Elektrimu i Vivendi zakłada, że w ciągu 12-18 miesięcy akcje ET trafią na giełdę. Zanim do tego dojdzie, kapitał spółki może wzrosnąć o nie więcej niż 240 mln EUR, aby firma mogła spłacić część zadłużenia zaciągniętego na zakup od Elektrimu udziałów w firmach telekomunikacji stacjonarnej. Pieniądze na to wyłoży Vivendi, a Elektrim zachowa prawo odkupienia swej części udziałów za cenę emisyjną powiększoną o 10 proc. odsetek rocznie.

Za pieniądze ze sprzedaży akcji w IPO ET Elektrim chce spłacić swe, wynoszące od 300 do 350 mln EUR, długi, z których większość to zobowiązania krótkoterminowe. Zanim do tego dojdzie, Elektrim chce zamienić zobowiązania krótkoterminowe na średnioterminowe. W grę wchodzą obligacje zerokuponowe, czyli takie, od których nie płaci się odsetek, ale spółka sprzedaje je poniżej wartości nominalnej.
Poza restrukturyzacją zadłużenia Waldemar Siwak, prezes Elektrimu,  zapowiada restrukturyzację operacyjną spółki matki, której celem jest to, by spółka miała zysk na poziomie operacyjnym (EBIT). Sposobem na dodatni EBIT ma być obniżka kosztów w tym redukcja  liczby pracowników o połowę co sprawi, że koszty zatrudnienia spadną z 52 mln zł w 2001 r. do 17 mln zł w 2002 r. oraz nastąpi wzrost przychodów.
Wszystkie te zadania mają być zrealizowane do końca roku.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: