Wakacje z Plusem II - regulamin promocji

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 60

REGULAMIN PROMOCJI "WAKACJE Z PLUSEM II"

1. Promocja "Wakacje z Plusem II" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:

a) 30,00 zł + VAT - w przypadku podpisania Umowy zawierającej zobowiązanie nierozwiązywania jej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy;
b) 15,00 zł + VAT - w przypadku podpisania Umowy zawierającej zobowiązanie nierozwiązywania jej przez okres nie krótszy niż 24 miesiące;

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

Zestaw

Model aparatu telefonicznego

Cena netto w zł przy zawarciu umowy na okres nie krótszy niż 24 miesiące

Cena netto w zł przy zawarciu umowy na okres nie krótszy niż 12 miesięcy

Zestaw 1

Siemens S40

1,00+ VAT

249,00+ VAT

Zestaw 2

Samsung SGH N100

1,00+ VAT

249,00+ VAT

Zestaw 3

Ericsson T65

99,00+ VAT

399,00+ VAT

Zestaw 4

Nokia 8210

99,00+ VAT

399,00+ VAT

Zestaw 5

Nokia 6210

399,00+ VAT

-

6. Promocja "Wakacje z Plusem II" trwa od 26 czerwca 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 1 września 2002 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "Wakacje z Plusem II" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu wybranego przez Klienta okresu nierozwiązywania umowy odpowiednio 12 miesięcy lub 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Wakacje z Plusem II":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw promocyjny albo zawierający jedynie Umowę może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop.

10. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w abonament w danym planie taryfowym, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.


11. W Promocji "Wakacje z Plusem II" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

12. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem wybranego przez Klienta okresu nierozwiązywania Umowy (12 lub 24 miesiące od dnia jej zawarcia) Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

13. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT.

14. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 13, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 15 niniejszego Regulaminu.

15. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

16. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 15 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

17. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

18. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

19. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu wybranego okresu nierozwiązania Umowy ( odpowiednio 12 i 24 miesiące ) od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.

20. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 18 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

21. Promocja "Wakacje z Plusem II" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

22. Klient biorący udział w Promocji "Wakacje z Plusem II" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

23. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Wakacje z Plusem II" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

24. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Model aparatu telefonicznego

Cena netto w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych

Siemens S40

799,00+ VAT

Samsung SGH N100

999,00+ VAT

Ericsson T65

949,00+ VAT

Nokia 8210

1049,00+ VAT

Nokia 6210

1299,00+ VAT

25. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + VAT.

Opinie:

Opinie archiwalne (60):

Komentuj

Komentarze / 60

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Michał K. pisze: 2002-06-24 21:50
  Pierwszy !!
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-06-24 21:50
  Wydaje mi sie, czy to naprawde nie jest nic ciekawego!????
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-06-24 21:51
  nie zachwyca mnie ta promocja
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-06-24 21:52
  Michal K.: witamy neandertalczyka...
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2002-06-24 22:00
  czyżby nie było już w te wakacje żadnej ciekawej promocji?
  0
 • Users Avatars Mini
  wapsky pisze: 2002-06-24 22:06
  Takie to troche do bani czy mi sie wydaje...? Upaly sie im rzucily na pojmowanie, ot co!
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2002-06-24 22:09
  ceny:) jak nie puszcza czegos z polaczeniami na wakacje to bieda bedzie
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-06-24 22:14
  poczatkowo przeczytalem, ze 6310 za 399 w czasami itp, a tu jest bardziej beznadziejnie niz myslalem.. Dobrze, ze poki co mnie nie interesuja promocje dla nowych.
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-06-24 22:35
  O dziwo zmniejszyli cenę 8210. Teraz ta cena nie jest astronomicznie wysoka jak na tak stary model, ale nadal tylko uroda tego aparatu mogłaby skusić jakąś blondynkę do zakupu. Nepomucen: za to 6310 za 399 w czasami to byłaby rewelacja :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-06-24 23:23
  nepomucen a widzisz, jednak plus nie zawsze robi ciekawe promocje!
  0
 • Users Avatars Mini
  bogdan1979 pisze: 2002-06-24 23:27
  Do bani ta promocja.Konkurencja wypada duzo lepiej ......
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-06-24 23:29
  Konkurencja zawsze raczej wypada duzo lepiej! ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  fian pisze: 2002-06-24 23:43
  Jak będą te wakacje wyglądały w Zakopanem to się okaże. 7 maja wyłączono podstawowego BTS-a na Antałówce i połowa Zakopca nie ma zasięgu a druga połowa ma tylko szansę na znalezienie kilku miejsc gdzie uda się nawiązać łączność. Do tego jeszcze " świetne i nowoczesne" telefony i mamy już wakacje do BAN II !!! .
  0
 • Users Avatars Mini
  eliop pisze: 2002-06-24 23:53
  99 PLN za jeden z najbardziej awaryjnych telefonów !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2002-06-25 00:13
  eliop a o ktorym mowisz ?;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Kennys pisze: 2002-06-25 00:15
  polkomtel wielokrotnie wspominał o tym, że nie nastawia się na pozyskanie klienta za wszelką cenę tak jak np. centek; to jest kolejny wyraz tej strategii
  0
 • Users Avatars Mini
  JohnnyB pisze: 2002-06-25 00:34
  No i co z tego?? To jak mają się zamiar finansować, podnosząc opłaty??
  0
 • Users Avatars Mini
  JohnnyB pisze: 2002-06-25 00:35
  Czy puszczając fajne reklamy?? Bo oprócz tego nie widze nic ciekawego w tej sieci
  0
 • Users Avatars Mini
  JohnnyB pisze: 2002-06-25 00:37
  I 399 +vat za n6210 śmiechu warte, tego telefonu już prawie nie ma w salonach, a pozatym kiedyś w promocji był po 89 zł + vat w Plusie
  0
 • Users Avatars Mini
  xxx.xxx.xxx pisze: 2002-06-25 00:41
  promocja do bani.
  0
 • Users Avatars Mini
  Albi pisze: 2002-06-25 01:25
  od razu widac ze wakacje ida i nic sie + nie chcialo wymyslac. A jakas oferte musza miec. Moze sie jakis wczasowicz znajdzie, ktory bedzie potrzebowal telefonu.
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzegorz Z. pisze: 2002-06-25 02:04
  Matt - to zależy jak na to patrzeć (sposób dzwonienia w szczycie itp) W Moja wychodzi 1.95 netto za nawiązanie połączenia, a w Czasami 10 1.10 netto za połączenie nie przekraczające 30 sekund. Myślę że nikt nie urządza sobie w szczycie długich pogawędek, a np. na wezwanie taksówki czy powiedzenie żonie o której się wróci do domu ;-) to trzydzieści sekund wystarczy w zupełności.
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-06-25 02:13
  Qba: no tak. Tylko Idea robi dobre promocje i co najwazniejsze ZAWSZE robi wspaniale, ze nic tylko klaskac im. To jedyna sluszna siec.
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-06-25 02:20
  a tak powaznie, to zadna promocja, zadnego operatora nie sklania dzis do skorzystania z niej. Sa coraz ubozsze.
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-06-25 02:22
  Eee tam kiszka :P
  0
 • Users Avatars Mini
  Bosy pisze: 2002-06-25 02:45
  No to Plus wyłożył całkowicie laskę na promocje to moja podkładka na myszkę coś lepszego wymyśli. Chyba, że skrobnęli coś na kolanie i czekają na ruch Ery bo ta też przeciąga promo jak tylko może.
  0
 • Users Avatars Mini
  cichy2301 pisze: 2002-06-25 04:01
  No to w ten sposób udowadniają, że faktycznie nie chcą się ścigać w zdobywaniu nowych klientów.
  0
 • Users Avatars Mini
  arturiusz pisze: 2002-06-25 04:55
  no coz telefony moze i dobre (nie dotyczy N8210) ale te ceny co to za promocja???
  0
 • Users Avatars Mini
  196906 pisze: 2002-06-25 06:25
  Może ci co myślą w Plusie wyjechali na wczasy.
  0
 • Users Avatars Mini
  aras pisze: 2002-06-25 07:19
  smieszne :) A jeszcze na poczatku roku kupilem N6210 z 49 zl i jeszcze dali 50% obnizki na polaczenia
  0
 • Users Avatars Mini
  prozac pisze: 2002-06-25 11:46
  ale nendza...
  0
 • Users Avatars Mini
  eliop pisze: 2002-06-25 11:58
  luk23: o piNOKI 8210
  0
 • Users Avatars Mini
  pawel_k pisze: 2002-06-25 12:00
  no cóż , może się powtarzam , ale Plus chyba myśli , że reklama w telewizji spowoduje oczarowanie klientów , a ci jak głupole polecą do salonów ... hahahahha ... takie ceny telefonów przy tak drogich połączeniach ..... ja wolę jednak IDEA .... :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2002-06-25 12:22
  Plus coraz bardziej schodzi na psy...siare sobie robi tak drętwymi promocjami...lepiej by z takim baedziewiem cicho siedział...gdzie tam są ludzie od reklamy...?
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-06-25 12:54
  nepomucen procz idei jeszcze jest oplakana era, ktora czasami szarpnie sie na jakas promocje, ktora raczej jest lepsza od tej! O tej promocji plusa to nawet promocja w samie spozywczym nieopodoal jest lepsza!
  0
 • Users Avatars Mini
  timeport pisze: 2002-06-25 13:07
  POCZEKAJCIE POCZEKAJCIE A ZOBACZYCIE ;))) JUŻ NIEDŁUGO : ))) WSZYSTKIM SZCZENY OPADNĄ : )) JAK ZOBACZYCIE NOWE POROMOCJE PLUSA :))
  0
 • Users Avatars Mini
  SiemensFan pisze: 2002-06-25 13:19
  Już się nie mogę doczekać tych promocji w Plusie....
  0
 • Users Avatars Mini
  misiek24 pisze: 2002-06-25 13:50
  timeport: jasne że poczekamy, tylko nie wiem czy my się doczekamy czy nasze prapraprawnuki. ;) Niestety musisz się pogodzić z tym że Plus od długiego czasu spuszcza z tonu.
  0
 • Users Avatars Mini
  misiek24 pisze: 2002-06-25 13:53
  "Jutro zaczyna się dzisiaj" :)) A może "Wczoraj zacznie zacznie się za rok"? Lepiej chyba pasuje, bo wybór phonów to tak jakby go w ogóle nie było, ceny phonów na 24 miechy jeszcze do przyjęcia, ale na 12 miechów to lekka przesada.
  0
 • Users Avatars Mini
  misiek24 pisze: 2002-06-25 13:54
  A poza tym to jeszcze żadnych rabatów, upustów a ni specjalnych dodatków nie ma. Porażka na całej linii. Chociaż sama nazwa promocji dużo mówi. Wakacje z Plusem...Plus ma wakacje i tyle, każdemu się należy odpoczynek raz do roku.
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-06-25 14:02
  timeport: hmm znowu te przepowiednie:)))masz pewnie magiczna kule?:))
  0
 • Users Avatars Mini
  avocadon pisze: 2002-06-25 14:05
  nendza !!!! Słyszalem ze PLUS zmienia nazwe na MINUS
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-06-25 14:08
  6210 za 399 a czy wogole jest bo cos mi sie wydaje ze juz nigdzie jej chyba nie ma i do tego ta cena, wogole nic ciekawego i z tego co widze plus chyba juz na stale zrezygnowal z bonusow do promocji
  0
 • Users Avatars Mini
  Wicherek pisze: 2002-06-25 14:09
  timeport: Może zrobią Eryka T68i za 1zł w promocji po wakacjach + MMSy za 0,50 zł?:-):-):-) Tak na serio, może masz jakieś przecieki?
  0
 • Users Avatars Mini
  timeport pisze: 2002-06-25 14:49
  jeżeli duża firma wchodzi z nowym wizerunkiem to nie ma innej możliwośći żeby w najbliższym czasie nie uruchiomiła jakiejś dobrej dla klientów promocji!!! prawda ?? a po drugie to dlaczego cena na erykat68i jest tak długo nie podawana bo cały czas były analizowane opcje wejścia ery z tym aparatem i w jakiej cenie oni go wystawią poczekacie zobaczycie ja nic teraz nie moge żec sorrki : ((( ale bedzie miła promo to tyle : )) mówta co chceta : ) a zresztą i tak cena t68m jest i była niższa w plusie a w erze chcieli go za1399netto nie pamiętacie już ? i mówii że to niby t68i tylo że każdemu soft zmienią to jest lipa !!
  0
 • Users Avatars Mini
  Wicherek pisze: 2002-06-25 15:09
  timeport: Rozumiem, że jesteś pracownikiem Plusa, lecz czy możesz zdradzić tylko stanowisko (na ile wiarygodne moga byc Twoje informacje).
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2002-06-25 15:45
  a czy ktos zauwazyl ze w tej promocji nie ma ograniczenia co do wysokosci taryfy? bardzo dobry telefon samsung n100 za 1zl i do tego mozna wziac minimalny abonament. Ciagle tylko narzekacie, trzeba patrzec pozytywnie. Moim zdaniem jedyny mankament tej promocji to taki, ze tych telefonow nie bedzie fizycznie.
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-06-25 16:36
  titq: a dlaczego zakladasz, ze nie bedzie? Jak w Pipidowku Gornym nie bedzie, to skorzystaj ze sklepu internetowego Plusa... Co do promocji, to jest bardzo kiepska, ale nie zapominajcie, ze to nie jest jedyna promocja Plusa. Niektore sa lepsze, a raczej porownywalne z konkurencja, ktora tez nie ma ostatnio najlepszych promocji. Spojrzcie prawdzie w oczy. Dobre promocje odchodza. Moze jeszcze wroca, ale czy warto miec na to nadzieje?
  0
 • Users Avatars Mini
  Mecci pisze: 2002-06-25 19:28
  Fakt promocje Plusa sa do bani!Ponadto oferta cenowa za minute tez nie zachwyca.Taktem 30sekundowym mnie nie zatrzymaja w sieci, wiec mam zamiar za kilka miechow powiedziec czesc plusowi, chyba ze mi dadza 30 minut za darmoche dodatkowo.Timeport bedzie Polkomtel zainteresowany utrzymaniem klijenta ktory ma dwa numery i rachunki miedzy 300-400 Pln a swojego czasu to i 800PLN? tylko ze krotko? Ta promocja jest tak zalosna ze az dziw bierze. Nikt przy zdrowych zmyslach z nimi umowy nie podpisze gdy idea i era obok fonow jeszcze upusty duze daje! Proponije obnizyc stawki Plusowi w szczycie o 30% i dodac w kazdym abonamencie 10 minut to wtedy oferta bedzie do zaakceptowania, bo jak nie to ci zlodzieje z centertela przejma wszystkich klijentow.Ja do idei nigdy nie przejde chocby rozmowy przez dwa lata za darmoche dawala! Ostrzegam tu wszystkich przed Idea-to banda kretynow!!!Popytajcie znajomych, to sie przekonacie!
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2002-06-25 20:57
  Nieźle. Ale promocja faktycznie opiera się tylko i wyłącznie na tanich (tanich?!!!) słuchawkach. Ja nie mówię, że to nie jest promocja, ale czym jest taka promocja w relacji do konkurencji? Mam nadzieję, że głosy o tym, że Polkomtel szykuje jakąś mega ofertę okażą się prawdą, bo inaczej nie przejdę do Plusa, a chciałbym, bo tak poza słabymi ostatnio promocjami to naprawdę dobra sieć.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-06-26 01:19
  Zero "bonusów", mało telefonów i to raczej mało "wakacyjnych" i generalnie nie jest najlepiej...
  0
 • Users Avatars Mini
  Bosy pisze: 2002-06-26 01:45
  Ttimeport ma przecieki ,ze Era znowu podreguluje gula od 01-07-2002 kolejne nowości w TAK-TAK-u.
  0
 • Users Avatars Mini
  Albi pisze: 2002-06-26 03:33
  Bosy: szkoda ze tylko w tt, a nie w abonamencie.
  0
 • Users Avatars Mini
  Bosy pisze: 2002-06-26 04:08
  będzie i w abonamencie
  0
 • Users Avatars Mini
  timeport pisze: 2002-06-26 11:14
  Bosy: ja prepaidy olewam jak się da wogole mnie to nie interesuje wiec sory ale nic nie wiem i nie wypowiadam się w tej sprawie : )))
  0
 • Users Avatars Mini
  pk12 pisze: 2002-06-26 04:44
  kiedy ?
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-06-26 13:14
  Wydaje mi sie, ze era juz wprowadzila w promocje 3410, a plus dalej cisnie na sile ciemnote tym biednym ludziom!
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-06-28 13:57
  I znowu + ma nowa promocje.
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2002-06-30 03:18
  SUPER! wreszcie obnizyli cene 8210! Jutro ide kupić!
  0
 • Users Avatars Mini
  aniusia pisze: 2007-07-31 20:53
  pisze w bardzo nietypowej sprawi mam telefon w sieci era ale karte w heyah i wpisałam zły pin a puk nie znam ...:( co mam robic???bardzo prosze o pomoc bo na tej karcie jest wieke numerów bardzo waznych dlA MNIE prosze o odpowiedz .............................. Z góry dziekuje:)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: