Wyrok w sprawie rezerwacji CDMA

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 6
Opinie: 6

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Netii na decyzję Prezesa UKE o odmowie rezerwacji częstotliwości w paśmie 450 MHz wykorzystywanych przez PTK Centertel.

28 października 2008 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa dotycząca skargi Netii S.A. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 31 marca 2008 r. Zaskarżonym aktem Prezes UKE umorzył postępowanie o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Prezesa UKE z 27 września 2007 r., która zmieniła decyzję Ministra Łączności z 16 grudnia 1991 r. w sprawie przydziału i sposobu wykorzystania częstotliwości dla realizacji sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu komórkowego w zakresie częstotliwości 450 MHz, wydaną na rzecz Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o.

W niniejszej sprawie stan faktyczny przedstawiał się następująco.

W 1991 r. Minister Łączności wydał na rzecz PTK Centertel decyzję w sprawie przydziału i wykorzystania częstotliwości dla realizacji sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu komórkowego w zakresie częstotliwości 450 MHz.

W dniu 4 listopada 2005 r. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (poprzednik Prezesa UKE) zmienił powyższą decyzję, nadając jej w punkcie 3 następujące brzmienie:

3. Zarezerwowane częstotliwości strona może wykorzystać na całym obszarze Rzeczpospolitej polskiej, do świadczenia usług telekomunikacyjnych w:
a) służbie stałej z wykorzystaniem technologii CDMA oraz NMT450i,
b) służbie ruchomej z wykorzystaniem technologii NMT450i.

Decyzją z 27 września 2007 r. Prezes UKE, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany lub cofnięcia rezerwacji częstotliwości dokonanej na rzecz PTK Centertel, zmienił decyzję Ministra Łączności z 1991 r., zmienioną już uprzednio decyzją Prezesa URTiP z 4 listopada 2005 r. Punkt 3 decyzji otrzymał następujące brzmienie:

3. Zarezerwowane częstotliwości strona może wykorzystać na całym obszarze Rzeczpospolitej polskiej, do świadczenia usług telekomunikacyjnych w:
a) służbie stałej z wykorzystaniem technologii CDMA oraz NMT450i,
b) służbie ruchomej z wykorzystaniem technologii NMT450i.

Strona jest zobowiązana do wykorzystania technologii CDMA, zgodnie z harmonogramem wykorzystania przez PTK Centertel Sp. z o.o. technologii CDMA na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, określonym w załączniku, stanowiącym integralną część decyzji.Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia 27 września 2007 r. złożyła Netia S.A., jednocześnie wnioskując o rezerwację tych częstotliwości.

Decyzją z 31 marca 2008 r. Prezes UKE umorzył postępowanie o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Prezesa UKE z 27 września 2007 r. na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 w związku z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - z uwagi na fakt, iż Netia nie była stroną postępowania zakończonego decyzją z 27 września 2007 r.

Na powyższą decyzję Netia złożyła skargę do sądu podnosząc, iż Prezes UKE niesłusznie uznał, że Netia nie jest stroną postępowania. Netia argumentowała, że rozstrzygnięcie z 27 września 2007 r. dotyczyło jej interesu prawnego w rozumieniu art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Po rozpoznaniu sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Netii. W ustnych motywach wyroku Sąd podzielił stanowisko Prezesa UKE, zgadzając się, iż interes prawny musi wynikać z normy prawa materialnego. Skoro przedmiotowa częstotliwość została przydzielona PTK Centertel do 2016 roku, to wszelkie decyzje dotyczące cofnięcia lub ograniczenia przydziału częstotliwości dotyczą tylko interesu prawnego PTK Centertel. Natomiast fakt, iż Netia złożyła wniosek o przydział danej częstotliwości przesądza tylko o istnieniu po jej stronie interesu faktycznego, a nie interesu prawnego.

Opinie:

Opinie archiwalne (6):

Komentuj

Komentarze / 6

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  marian pisze: 2008-10-29 21:35
  no cóż... netia tym razem nie dostała częstotliwości, ale i tak ma mocną ofertę w tej chwili, więc nie ma się czym przejmować. necik 4 Mb/s można sobie podłączyć już za pięć dyszek, więc taką przegraną batalią nie ma się co przejmować, bo i tak dużo klientów do nich idzie.
  0
 • Users Avatars Mini
  Guiness pisze: 2008-10-29 23:54
  Jedno z niewielu potknięć. Przynajmniej UKE jest niezalezne :) Ale faktycznie Netia i tak jest silna, choc szkoda, bo to mogl byc kolejny krok do przyblizenia sie wizji o upadku monopolu..
  0
 • Users Avatars Mini
  nick pisze: 2008-11-01 10:17
  Orange lada moment tą sieć odpali. Coż wam mogę powiedziec : 3 mbps w downlinku, 1 mbps w uplinku, pingi 60 milisekund !!! nawet w HSDPA jest gorzej ;-) sam testowałem ...
  0
 • Users Avatars Mini
  CDMAman pisze: 2008-11-26 17:31
  Chłopcze, między bajki można włożyć te twoje 3 i 1 mbps.. Owszem, standard EV-DO rev A definiuje downlink na poziomie 3.1 mbps oraz uplink 1.8 mbps. Realne prędkości (co ważne przy tej częstotliwości - przy dobrej lokalizacji stacji będziesz miał prawie to samo 1 km od stacji i 10 km) to 1,5 do max 2 mbps. Odrobinę więcej można uzyskać przy antenowym systemie diversity, włączonym w sieci softhandoff (zżera zasoby) i ZASIĘGU MIN 2 BTSÓW.Krótko: nie mogłeś tej prędkości uzyskać Panie gprs-ptk-net
  0
 • Users Avatars Mini
  mateo pisze: 2009-07-03 00:22
  Używam tej usługi już dwa tygodnie i jestem bardziej zadowolony z tego niż z blueconnecta w którym miałem zasięg hsdpa. Mój kolega który mieszka w mieście i ma neta neo 1mb ma mniejsze prędkości niż ja po CDMA. W grach sieciowych mam ping od 80 do 120 przy 3 z 5 kresek zasięgu. Tylko mogli by ten limit 3gb znieść (albo podnieść do 10000000gb ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Michal pisze: 2010-02-27 00:54
  Limit 3gb to lipa mogli by zwiekszyc ale ogulnie ok
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: