Zarząd Dialogu zapomniał o warunkach jednej z umów kredytowych

Newsy
Żródło: Parkiet
Opinie: 0
Opinie: 0

Według dziennika Parkiet, Telefonia Dialog naruszyła jeden z warunków umowy kredytu na około 130 mln zł. Trwają rozmowy z bankiem – informują przedstawiciele Dialogu.

Problem powstał prawdopodobnie wtedy, gdy w IV kwartale Dialog był zmuszony zrewidować wartość części swojego majątku. Odpis obniżył jego roczne wyniki: operacyjny i netto. W efekcie w ubiegłym roku operator poniósł ponad 292 mln straty netto. To z kolei mogło sprawić, że nie udało mu się utrzymać kapitałów własnych na takim poziomie, jakiego wymagał bank. Kredytodawca postawił bowiem warunek: kapitały miały być nie niższe niż 900 mln zł.

„Poziom ten nie został zapewniony” – podał KGHM w skonsolidowanym sprawozdaniu. Według przedstawicielki Dialogu, wartość kapitałów własnych spółki w jej sprawozdaniu jednostkowym wynosiła na koniec grudnia nieco ponad 826 mln zł.

Zarząd KGHM zapewnił w sprawozdaniu, że Dialog spłaca w terminie kapitał i odsetki. Z drugiej strony miedziowy koncern informował również, że choć do dnia publikacji raportu (2 kwietnia) nie usunięto naruszenia warunku umowy kredytowej, to ani żaden inny warunek nie został złamany, ani umowa kredytowa nie została renegocjowana, ani bank nie wystąpił też o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: