Orange zaczyna zwiększać wydatki reklamowe

Newsy
Żródło: IMM
Dodaj opinię
Opinie: 0

Instytut Monitorowania Mediów podał wydatki reklamowe polskich operatorów w lutym 2019 roku.

Telekomunikacja: marki o największych wydatkach reklamowych

W lutym na pierwszym miejscu w zestawieniu marek o największych wydatkach reklamowych w branży telekomunikacyjnej znalazł się Orange, który wydał prawie 27 mln zł i wyprzedził PlayT-MobilePlus oraz UPC.

Telekomunikacja: typy reklamowanych usług

W branży telekomunikacyjnej większość lutowych reklam dotyczyła sieci komórkowych (28 proc.). Na kolejnych miejscach w zestawieniu znalazły się m.in. oferta na kartę, oferta łączona (TV, Internet, Telefon) oraz oferta na abonament.

Wydatki reklamowe w podziale na branże

Według danych IMM, w mediach największy budżet na reklamy przeznaczyła branża farmaceutyczna, której wydatki w lutym wyniosły 44 proc. spośród wszystkich przeanalizowanych branż. Nieco mniejszy udział kwot zainwestowanych w reklamy zanotowała branża handlowa (27 proc.). Na trzecim miejscu znalazła się motoryzacja (11 proc.), za nią finanse (10 proc.) i telekomunikacja (8 proc.).

W lutym wydatki branży farmaceutycznej wyniosły ponad 422 mln zł na promocję w telewizji, prasie i radio. Kwota ta jest niemal o ponad 167 mln większa od tej, którą na reklamę przeznaczyła branża handlowa. Sumy te istotnie przekraczają budżety pozostałych branż.

Branża Koszt
Farmacja 422,4 mln zł
Handel 255,1 mln zł
Motoryzacja 102,9 mln zł
Finanse  94,9 mln zł
Telekomunikacja  82,4 mln zł

Wydatki reklamowe w podziale na media

Największe kwoty w przeanalizowanych branżach nadal inwestowane są w reklamy telewizyjne (średnio po 60 proc.), gdzie np. branża farmaceutyczna przeznaczyła na reklamę ponad 298 mln zł. Najmniejsze budżety przeznaczane są na promocję w prasie.

 

Inne informacje o wydatkach reklamowych operatorów:

Opinie:

Rekomendowane: