Aukcja wstrzymana, ale są już kolejne konsultacje w sprawie częstotliwości dla 5G

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
UKE: ruszyły konsultacje w sprawie wykorzystania pasma 26 GHz

UKE rozpoczęło konsultacje w sprawie przyszłego wykorzystania pasma 26 GHz (24,25-27,5 GHz) oraz innych pasm milimetrowych na potrzeby 5G. Urząd poprosił przedstawicieli rynku oraz wszelkich zainteresowanych podmiotów o wyrażenie swoich uwag oraz oczekiwań co do sposobu wykorzystania tych pasm, poprzez udzielenie odpowiedzi na zawarte poniżej pytania.

Konsultacje są zaplanowane tylko do końca bieżącego miesiąca.

Pytania urzędu:

 • Jaki jest proponowany termin rozdysponowania pasma 26 GHz?
 • Jakie są przewidywane terminy komercyjnej dostępności sieci uwzględniając dostępność sprzętu i urządzeń w tym paśmie?
 • Czy przewiduje się świadczenie usług w paśmie 26 GHz dla użytkowników stacjonarnych czy mobilnych i w jakim terminie byłoby pożądane udostępnienie tego pasma dla zastosowań szerokopasmowych?
 • Jakie usługi przewidują Państwo świadczyć w paśmie 26 GHz za wyjątkiem usług związanych z mobilnym szerokopasmowym dostępem do Internetu?
 • Gdzie mogłoby być wykorzystywane pasmo 26 GHz? (np. obszary geograficzne wymagające wysokiej pojemności, miasta, obszary wiejskie, trasy drogowe i kolejowe, centra przemysłowe, przedsiębiorstwa, wewnątrz budynków)
 • Czy w przypadku rozmieszczenia stacji bazowych 5G w paśmie 26 GHz zakłada się, że będą to pojedyncze stacje, klastry komórek, czy też wiele stacji pokrywających zasięgiem określony obszar (gminy, powiatu)?
 • Jaka jest pożądana wielkość zasobów widmowych, która powinna być przydzielona dla jednego operatora?
 • Jak ważne jest przydzielanie ciągłych bloków operatorom (proszę wskazać minimalną szerokość bloku)? Czy pożądane byłoby agregowanie bloków sąsiednich nieprzylegających oraz agregowanie z blokami z innych zakresów częstotliwości?
 • Czy małe stacje radiowe (small cells) w paśmie 26 GHz powinny być zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia radiowego?
 • Czy pasmo 26 GHz powinno być rozdysponowane i wykorzystywane przy uwzględnieniu współwykorzystywania ze służbą stałą?
 • Czy zasadna jest migracja użytkowników służby stałej z pasma 26 GHz? (Jeśli tak, to do jakich pasm?)
 • Czy istnieją możliwości współużytkowania pasma 26 GHz z innymi użytkownikami (np. rządowymi)?
 • Czy procedura selekcyjna dla pasma 26 GHz powinna być połączona z rozdysponowaniem także innych zakresów?
 • Czy należy rozdysponować jednorazowo całą dostępną dla użytkowników cywilnych część pasma (z zakresu 24,3-27,3 GHz)?
 • Jaki model rozdysponowania i wykorzystywania pasma 26 GHz byłby odpowiedni (procedura selekcyjna - rezerwacje częstotliwości, wyłącznie pozwolenia radiowe)?
 • Czy należy rozważyć udostępnienie pasma dla urządzeń zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia radiowego? Jeśli tak, to na jakich zasadach?
 • Czy wskazują Państwo zainteresowanie wykorzystaniem pasma 28 GHz na potrzeby służby stałej i/lub służy ruchomej?
 • Czy pasmo 28 GHz jest odpowiednim pasmem do migracji użytkowników z pasma 26 GHz?
 • Jakie są potencjalne rodzaje zastosowań dla pasma 28 GHz?
 • Czy wskazują Państwo potrzebę rozpoczęcia prac nad udostępnieniem na potrzeby IMT 2020 także innych zakresów częstotliwości? Jeśli tak to w jakiej perspektywie czasowej?

Pozostałe informacje na temat 5G:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: