Hiszpanie przejęli maszty Plusa - będą nowe stacje i zakup sprzętu 5G

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Finalizacja transakcji sprzedaży Polkomtel Infrastruktura na rzecz Cellnex Telecom

Po otrzymaniu zgody UOKiK Cellnex sfinalizował przejęcie firmy Polkomtel Infrastruktura, ogłoszone w lutym. Transakcja obejmuje inwestycję ok. 1,6 miliarda euro związaną z przejęciem zarówno pasywnych – wież telekomunikacyjnych – jak i infrastruktury aktywnej – sprzętu do transmisji głosu i danych oraz światłowodów do wieży.

Polkomtel Infrastruktura obsługuje infrastrukturę pasywną grupy (ok. 7 000 wież i lokalizacji) oraz infrastrukturę aktywną (ok. 37 000 nośników radiowych obejmujących wszystkie pasma wykorzystywane przez 2G, 3G, 4G i 5G, ok. 11 300 km szkieletowej sieci światłowodowej i sieci dosyłowej do wież oraz ogólnokrajową sieć mikrofalowych łączy radiowych).

Umowa obejmuje inwestycję o wartości 1,6 miliarda euro firmy Cellnex oraz dodatkowy program związany z uruchomieniem ok. 1500 lokalizacji, a także inwestycje w sprzęt aktywny, głównie dla 5G, w wysokości ok. 600 milionów euro, w ciągu najbliższych 10 lat. Transakcja została sfinansowana z dostępnej gotówki.

Integracja firmy Polkomtel Infrastruktura oznacza  dla Cellnexu wzrost przychodów ze sprzedaży na podstwie zawartych kontraktów o ok. 10 mld euro, podwyższając przychody ze sprzedaży do łącznej kwoty 110 miliardów euro.

Cellnex i Cyfrowy Polsat uzgodniły 25-letnią umowę serwisową, z możliwością kolejnych przedłużeń na okresy 15-letnie.

Prezes Cellnexu, Tobias Martinez, podkreślił - „Świętujemy zarówno długoterminowe partnerstwo strategiczne z jednym z najważniejszych graczy na polskim rynku telekomunikacyjnym, jak i znaczenie i wartość strategiczną umowy, która przynosi dwie ważne korzyści. Po pierwsze, pozwala firmie Cellnex na szybką konsolidację i wzmocnienie swojej pozycji w Polsce po niedawnym przejęciu wież i lokalizacji od Playa. Po drugie, stanowi przykład naszego zaangażowania w ewolucję tradycyjnego modelu operatora wieży w kierunku zintegrowanego modelu zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną, łączącego działanie elementów pasywnych (wież) i elementów aktywnych, takich jak sprzęt transmisyjny, łącza radiowe i światłowód do wieży.

 “To nic nowego dla Cellnexu” – zaznaczył Àlex Mestre, wiceprezes Cellnexu – “Na kilku rynkach – m.in. we Francji -- podpisaliśmy już umowy na wdrożenie i obsługę szkieletu światłowodowego i dosyłowego, na zarządzanie „centrami danych” (koncentratorami głosu i przepływu danych), które będą częścią ekosystemu „przetwarzania brzegowego” 5G, jak rówież umowy dotyczące obsługi rozproszonych systemów antenowych (DAS) w obiektach sportowych i komercyjnych, szpitalach, sieciach transportowych itp. Nasza ekspansja w zakresie infrastruktury aktywnej jest niewątpliwie skokiem jakościowym i zapowiada nową rzeczywistość dla firmy, która poszerza możliwości rozwoju Cellnexu w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej na rynkach europejskich”.

“Celem współpracy z Cellnexem w zakresie dalszego rozwoju naszej sieci komórkowej jest umożliwienie jeszcze szybszego i bardziej ekonomicznego wdrażania nowoczesnych usług łączności dla naszych klientów” – powiedział Mirosław Błaszczyk, prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtela. „Aby pracować, uczyć się lub bawić, nasi klienci potrzebują niezawodnych sieci, które będą wymagały coraz większej liczby lokalizacji wyposażonych w 5G.

Ponadto Maciej Stec, wiceprezes ds. strategii, Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, podkreślił -  „Uważamy, że aktywne i pasywne współdzielenie sieci ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia łączności mobilnej w przyszłości i gracze mobilni muszą podążać w tym kierunku, aby zapewnić wysokiej jakości usługę dla użytkownika końcowego. Nasze partnerstwo z Cellnexem pozwala na zagęszczenie sieci lokalizacji wykorzystywanych przez naszych klientów, poprzez zastosowanie rozwiązań efektywnych kosztowo. Jako wiodący europejski dostawca infrastruktury telekomunikacyjnej, Cellnex będzie dążyć do optymalizacji inwestycji w sieć komórkową w Polsce z korzyścią dla naszych klientów i środowiska, w którym żyjemy.”

Pozostałe informacje na ten temat:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: